เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 8-10 พ.ค.2560 การสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ AMORIS LAETITIA ความปิติยินดีแห่งความรัก พระสมณลิขิตเตือนใจเกี่ยวกับความรักในครอบครัว จัดโดยแผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับแผนกคริสตศาสนธรรมฯ และแผนกเยาวชนฯ ฝ่ายงานอภิบาล แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณครูเข้าร่วมสัมมนา 83 ท่าน จาก 22 โรงเรียน สถานที่จัด ณ บ้านผู้หว่าน นครปฐมการสัมมนาครูจิตตาภิบาล

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook