ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย SueAdministrator

พิธีมิสซาแด่ผู้ล่วงลับ "คุณสุมนา ประสิทธิ์พันธ์"เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ขอให้วิญญาณของครูเต้ยจงประสบสุข เดชะพระเมตตาของพระเป็นเจ้าเทอญ ☩ ครูเต้ย สุมนา ประสิทธิ์พันธ์ ชาตะ : ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖  มรณะ : ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ☩ 

>Read More     >Facebook
เขียนโดย SueAdministrator

ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมงาน ครบรอบ ๑๐๐ ปีโรงเรียนโยนออฟอาร์ค ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมฉลองการก่อตั้งครบรอบ ๑๐๐ ปีของโรงเรียน เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ประธานโดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (สามเสน)

>Read More     >Facebook
เขียนโดย SueAdministrator

การประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 -16.00น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม บาทหลวงวรยุทธ กิจบำรุง ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาลอธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” จิตตาภิบาลวัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 53 คน จาก 35 โรงเรียน

>Read More     >Facebook
เขียนโดย SueAdministrator

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 วันสำเร็จอีกขั้นของการฝึกปฎิบัติงาน ของซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว คณะอุร์สุลิน ซิสเตอร์ได้เข้ามาฝึกปฏิบัติในฐานะนิสิตปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการบริหารการศึกษา โดยเริ่มฝึกปฏิบัติในเดือนมีนาคมกระทั่งวันนี้วันสุดท้าย มันจึงกลายเป็นความเศร้าปนสุข จากวันนี้ไปไม่ว่าจะอยู่ไหนทำอะไร เราภาวนาขอให้ "กำลังใจและกำลังภาวนา" ย้ำเตือนว่า เราไม่ไกลกัน... ขอบคุณช่วงเวลาดีดี 😊😊 ThanksBeToGod

>Read More     >Facebook
เขียนโดย SueAdministrator

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 แผนกปฐมวัย จัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย(Focus Group) กลุ่มโรงเรียนแกนนำ ได้แก่ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ งานการศึกษาความเป็นไปได้(Feasibility Study) ของการดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ระยะที่สอง มีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 14 ท่าน ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ฝ่ายการศึกษา อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

>Read More    >Facebook