ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าพบ แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล และคุณวิยะดา เมภัสสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ส่งมอบความสุขและของขวัญแทนใจ รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต 7 มกราคม 2562 ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

อำนวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล้ำเลิศ ล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์ สุขภาพแข็งแรงแกร่งดำรง ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน ขอส่งมอบความสุขความยินดีให้กับ อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ วันที่ 2 มกราคม 2019/2562

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 2 มกราคม 2562/2019 ผู้บริหาร/ผู้แทนครู/ผู้แทนนักเรียน จากโรงเรียนอันนาลัย เข้ามาสวัสดีปีใหม่และส่งมอบความสุขให้กับผู้อำนวยการฝ่ายฯและเจ้าหน้าที่ฯ เวลา 9.30 น. มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน ขอองค์พระกุมารได้อวยพรท่านในทุกกิจการตลอดปีและตลอดไป สวัสดีปีกุน 2562/2019

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะต่างๆ เข้ามาคำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ อันได้แก่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บริษัทถามครูฯ  โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอพระกุมารน้อยประทานพรแด่ท่าน ตลอดเทศกาลคริสต์มาส & ปีใหม่นี้เทอญ ...เทศกาลแห่งการให้ไม่สิ้นสุด...

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ฝ่ายงานอภิบาลฯ เข้ามาคำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ขอให้จิตใจของทุกท่านพร้อม ต้อนรับองค์พระกุมารน้อย ผู้จะมาบังเกิดท่ามกลางท่าน นำความยินดีปรีดามายังท่าน ในวันคริสต์มาสนี้เทอญ

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เดินสายไปยังแผนกต่างๆ พูดคุยทักทาย รอยยิ้มเสียงหัวเราะ ขอบคุณพระพรต่างๆ ที่พระมอบให้เรา และสังฆมณฑลของเรา ได้แก่ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรมฯ แผนกไอทีฯ และฝ่ายสังคมฯ ให้โอกาสนี้เป็นช่วงเวลา ที่จะ "ใ ห้ แ ล ะ รั บ" 

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ฝ่ายสังคมฯ เข้ามาคำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ เทศกาลแห่งความหมายดีๆ  ครอบครัว ของขวัญ และมิตรภาพ ขอให้สิ่งพิเศษเหล่านี้อยู่กับคุณ ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่นี้เช่นกัน

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เข้ามาคำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ รอยยิ้มและคำอวยพร ถือเป็นกำลังใจทำให้หายเหนื่อย ถ้าเราสามารถบอกกับตัวและหัวใจเราได้ว่า ความมุ่งมั่นที่ดีงามยังคงอยู่ พระเป็นเจ้าก็จะพาไปสู่ความสำเร็จ ตามน้ำพระทัยของพระองค์เอง...

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนกุหลาบวิทยา เข้ามาคำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ของขวัญแห่งรัก ของขวัญแห่งความสงบ ของขวัญแห่งความสุข ขอให้คุณได้รับทั้งหมดนี้ ในวันคริสต์มาสและปีใหม่นี้เช่นกัน

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม