ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

วันศุก​ร์ที่​ 7​ กุมภาพันธ์ 2563​ เป็นวันสุดท้ายของการนำเสนอผลงาน​ ระดับผู้ช่วย​ผู้บริหาร​ และครู​ระดับ​ ป.4 - 6​ ในครั้งนี้มีผู้บริหาร​มาให้กำลังใจ​ คุณพ่อเดชา​ อาภรณ์​รัตน์​ คุณพ่อศักดิ์ชัย​ ทรัพย์​อัป​ระ​ไมย​ ซิส​เตอร์​สมลักษณ์​ มธุรส​สุวรรณ​ ผศ.ประเสริฐ​ วิเศษ​กิจ​ ขอบคุณ​สำหรับ​กำลังใจที่มีแด่คณะครูทุกท่าน

   

เขียนโดย Suratsvadii

การฝึกปฏิบัติทางการบริหารศึกษา (ศึกษาดูงาน) ของ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563 หรือระยะเวลา 3 เดือน ขอต้อนรับคุณพ่อด้วยความเคารพรักยิ่ง ลูกๆ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 5 กุมภาพันธ์ 2563

   

เขียนโดย Suratsvadii

นำเสนอผลงานผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ูระดับ ป.1 - 3 และระดับ ม.4 - 6 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้รับขวัญและกำลังใจจาก คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย และ ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ ที่้มาให้กำลังใจกับคณะครูที่มานำเสนอผลงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ