ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย Super User

                   แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและแบบฝึกหัด ให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

เขียนโดย AdministratorSue

แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมเชิงปฏบัติการ "การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ให้กับครูแกนนำ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ จ.เชียงราย

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Super User

                       แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ฝ่ายการศึกษาฯ  ได้ดำเนินการนิเทศระบบงานแนะแนว  มาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งเสริมในการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

เขียนโดย Super User

               แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ  ได้จัดประชุมครูแนะแนว  ในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อวางแผนพัฒนางานแนะแนวในด้านต่าง ๆ  และนำปฏิบัติลงสู่โรงเรียนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของฝ่ายการศึกษา ฯ 

เขียนโดย AdministratorSue

ดาวเรือง ดอกไม้ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ ๙  บรรดาเหล่านางฟ้าดาวเรือง ณ ฝ่ายการศึกษาฯ กำลังออกดอกเหลืองบานสะพรั่ง พร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมงาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ภาพถ่าย ณ วันที่ 19 ต.ค.2560)

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook