ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii
สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุม คกก.จัดการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารแม่พระรับเกียรติฯ ฝ่ายการศึกษาฯ ขอขอบพระคุณ คกก.ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่งในวันนี้ ทุกข้อเสนอแนะ การรายงาน คำแนะนำสำคัญยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเรา - การประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

   

เขียนโดย Suratsvadii

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับ เพื่อภาวนาอุทิศแด่ เชชีลีอา แน่งน้อย ครบ 34 ปี / ยอห์น บัปติสตา หวล ครบ 12 ปี / ยอแซฟ วิชัย พี่แจ๋ม (มัลลิกา) / ยอห์น บัปติสตา เมธี / อันนา รุ่งทิพย์ / มัทธิว วรพล / และญาติพี่น้องของเราผู้ล่วงหลับ ประธานพิธีมิสซา โดย พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ร่วมกับ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ วจนพิธีกรรมเริ่มเวลา 11.00 น. ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก (สาธุประดิษฐ์) เรามาวันอาทิตย์เพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย วันนี้เราร่วมกันเป็นพิเศษที่วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ซึ่งเป็นคนช่างสงสัย สงสัยว่าพระเยซูเจ้าเป็นขึ้นมาจริงมั๊ย แต่ที่สุดแล้ว เมื่อได้พบกับพระเยซูเจ้าก็ทำให้นักบุญโธมัสได้ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อจะได้ประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงพระชนม์อยู่จริง ทรงกลับเป็นขึ้นมาจริง เหมือนวันนี้ที่เราร่วมในวจนพิธีกรรมภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับ...