ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

การประชุม เตรียมการจัดงานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกฯ ประจำปี 2563 กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม ภายใต้หัวข้อ "350 ปี ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต สู่การประกาศข่าวดี"

   

เขียนโดย Suratsvadii

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ประชุมผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เพื่อวางแผนและรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางานปฐมวัยร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับฝ่ายการศึกษาฯ วจนพิธีีกรรมเปิดโดย ซอร์มารีเปียร์ ปั้นเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานฤมล

   

เขียนโดย Suratsvadii

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรปีใหม่ ให้การเริ่มต้นปีใหม่อย่างดีและมีคุณค่า สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อเป็นการขอพระพรสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ ปี 2020 นี้ อย่างดี อย่างมีคุณค่า "เพราะมีพระเจ้า เพราะมีการภาวนา เพราะมีการไตร่ตรอง เราจึงมีพลังในแต่ละวัน และทำงานมากมายได้" คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาฯ ประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ (M.I.) ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2020 เวลา 11.00 น. วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก