ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

Merry Christmas and Happy New Year! ขอพระเจ้าทรงโปรยพรอันวิเศษที่สุดมายังทุกคน และรวมทั้งบุคคลในครอบครัว ในช่วงเวลาแห่งคริสต์มาสและปีใหม่นี้ คุณคือซานตาคลอสของเรา ที่ได้นำของขวัญล้ำค่าและพระพรมายังเรา... ขอให้ทุกคนเปี่ยมล้นไปด้วยพระพร และความสุขยินดี อิ่มเอมใจเสมอ... สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่เช่นกัน - คำนับ ขอพร ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ จากฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - 24 ธันวาคม ค.ศ. 2020

   

เขียนโดย Suratsvadii
Merry Christmas and a Happy New Year! เสียงเพลงคริสต์มาสลอยมาให้เริงรื่นครื้นเครงใจ ขอบคุณบทเพลง ของขวัญ คำอวยพร และพระพรจากองค์พระกุมารเจ้า มายังฝ่ายการศึกษาฯ ตลอดทั้งเช้าบ่ายวันนี้ จากเพื่อนบ้านที่น่ารักยิ่งของเรา - คำนับ ขอพร ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ จาก...  1. ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  2. ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  3. คุณบัณฑิต บริษัทสันติพิทักษ์  4. ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

   

เขียนโดย Suratsvadii

งานฉลองพระคริสตสมภพและปีใหม่ งานฉลองศาสนนามผู้บริหาร งานกตมุทิตาจิต และ อำลาคกก.สำนักงานชุดปัจจุบัน ส่งมอบหน้าที่คกก.สำนักงานชุดใหม่ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 23 ธันวาคม คริสตศักราช 2020