ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย SueAdministrator

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีมิสซาเนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก

   

เขียนโดย SueAdministrator

การประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อปรับแก้ไขตราสารโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อปรับแก้ไขตราสารของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้เป็นปัจจุบัน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีระบบใหม่ ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการจัดเก็บในปี พ.ศ.2563 โดยได้เชิญ อาจารย์ ธีรพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายมาให้ความรู้เพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ นายบัณฑิต ศรีพิทักษ์ และนายพรภัทร โง้วเจริญสุข จากบริษัท สันติพิทักษ์ จำกัด

   

เขียนโดย SueAdministrator

ร่วมแสดงความยินดีและฉลอง 60 ปี ชีวิตสงฆ์ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู นายชุมพาบาลที่ดี ด้วยรัก... แด่พ่อผู้เป็นที่รักของคริสตชนคาทอลิกทั่วประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2019 เวลา 10.00 น. ณ อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม

   

เขียนโดย SueAdministrator

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้ามาส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่นี้ ให้กับผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ที่อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ขอพระพรจากองค์พระกุมารได้อำนวยพรแด่ท่านและครอบครัว ให้ประสบความสุข ความสำเร็จ ตลอดปีและตลอดไปครับ  🎁🎁🎁🎁🎁  โรงเรียนมารดานฤมล โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี  โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ และ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  19 ธันวาคม ค.ศ. 2019

   

เขียนโดย SueAdministrator

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ฝ่ายการศึกษาฯ จัดฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ และ ฉลองศาสนนามคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย  คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ