ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย SueAdministrator

18 ธันวาคม 2562 ภาพบรรยากาศการส่งมอบความสุขโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่จาก โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ และการออกไปส่งมอบความสุขให้กับบริษัทสันติพิทักษ์ ฝ่ายสังคมฯ(Caritas Bangkok) และ ศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ

   

เขียนโดย SueAdministrator

17 ธันวาคม 2562 ผู้แทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ โรงเรียนกุหลาบวิทยา ส่งมอบความสุขโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ให้กับคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ณ ลานฟรังซิส ฮอล์ล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เมื่อเวลา 10.30 น.และ ช่วงบ่ายอาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน จากวิทยาลัยแสงธรรมก็ได้แวะมาส่งมอบความสุขและอวยพรให้คุณพ่อเดชา ของเราด้วย 🎊🎄

   

เขียนโดย SueAdministrator

ผู้แทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี่ และโรงเรียนเซนต์แอนโทนี เข้ามาอวยพรพร้อมส่งมอบความสุขโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่  เมื่อเวลา 14.00 น. ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 🎊🎄

   

เขียนโดย SueAdministrator

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ มอบของขวัญปีใหม่ แด่... คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู มหาธิการิณีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Merry Christmas & Happy new Year 2020

   

เขียนโดย SueAdministrator

วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. 2019 เวลา 11.30 น. คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ฉลองศาสนนามนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ ของคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์