ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เก็บตกประชุมผู้บริหารและผู้ช่วยระดับปฐมวัย

เขียนโดย Super User

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ประชุมผู้บริหารและผู้ช่วยระดับปฐมวัย เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางานและวางแผนร่วมกัน ปีการศึกษา 2559 และวางแผนการพัฒนางานปฐมวัย โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับโรงเรียนและระดับเขตการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

16 ส.ค.2560 สำนักมาตรฐานฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การสัมมนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เขียนโดย AdminSue

ประชุมเตรียมความพร้อม 16 ส.ค.60 ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อเข้าสู่การสัมมนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยการสัมมนาจะจัดระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค.60 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

15 สิงหาคม 2560 สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (ฉลองครบ 33 ปีฝ่ายการศึกษาฯ)

เขียนโดย AdminSue

15 สิงหาคม 2560 วันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ฝ่ายฯได้จัดให้มีพิธีมิสซาสมโภชแม่พระฯ ที่วัดนักบุญโทมัสอัครสาวก เวลา 10.30 น. โดยมีคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

นิเทศกัลยาณมิตร เขต 3 ร่วมกับเขต 5 ณ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จำนวน 6 ห้องเรียน

เขียนโดย AdminSue

9 สิงหาคม 2560 นิเทศกัลยาณมิตร เขต 3 ร่วมกับเขต 5 ณ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จำนวน 6 ห้องเรียน ผู้มาเยี่ยมมากกว่าครูปฐมวัยของโรงเรียน บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยการแบ่งปัน การชื่นชมและกำลังใจที่ล้นเหลือ คณะครูของโรงเรียนยังคงทำให้ผู้มานิเทศชื่นใจในกระบวนการจัดกิจกรรม ร่องรอยผลงานและการเรียนรู้ของเด็ก ขอปรบมือให้ดังๆ ค่ะ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

มอบเงิน 725,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เขียนโดย AdminSue

มอบเงิน 725,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ อาจารย์มาณวิกา สงวนวงศ์ นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 725,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม สช. (สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน 4 สิงหาคม 2560

เขียนโดย AdminSue

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน 4 สิงหาคม 2560  ด้วยความรักยิ่งใหญ่ พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ให้มนุษย์ทุกคนที่เชื่อและวางใจ ได้เป็นที่หลบภัยฝ่ายวิญญาณ โดยผ่านนักบุญมากาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก ซึ่งได้รับการเผยแสดงจากพระเยซู ให้เผยแพร่ความศรัทธาต่อดวงพระหฤทัยนี้(ในปี 1673) โดยการระลึกถึงดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษ ทุกวันศุกร์แรกของเดือน หรือที่เรียกกันว่า ศุกร์ต้นเดือน ด้วยการร่วมมิสซา แก้บาป-รับศีล และสวดภาวนาบทอธิฐานขอชดเชยบาป

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

Black Ribbon