ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

ชี้แจงและนำเสนองบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ขอขอบคุณ คุณพ่อ ซิสเตอร์ ผู้บริหาร และครูทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันพุธที่ 6 มี.ค.2562

>Read More      >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ชี้แจงและนำเสนองบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา ขอขอบคุณ คุณพ่อ ซิสเตอร์ ผู้บริหาร และครูทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันอังคารที่ 5 มี.ค.2562

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

ชี้แจงและนำเสนองบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง ขอขอบคุณ คุณพ่อ ผู้บริหาร และครูทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันจันทร์ที่ 4 มี.ค.2562

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

ชี้แจงและนำเสนองบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ ขอขอบคุณ คุณพ่อ ผู้บริหาร และครูทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ โดยมีจำนวน 6 โรงเรียน 17 ท่าน **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันพุธที่ 27 ก.พ. 2562

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

ชี้แจงและนำเสนองบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เขตการศึกษาที่ 1 - 2 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 2562

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

ครูดีเด่น และผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ระดับ ป. 4 - 6 โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดแสดงผลงานเพื่อรับการประเมินประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

ขวัญและกำลังใจในการประเมินผลงานครูดีเด่น​ ปีการศึกษา​ 2561​ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา​ฯ​ บาทหลวงเดชา​ อาภรณ์​รัตน์​  ประธานสำนักมาตรฐานฯ​ บาทหลวง​ศักดิ์ชัย​ ทรัพย์ประไมย​ ผู้จัดการแผนกพัฒนาวิชาขีพครู​ ได้มาเป็นกำลังใจให้กับครูระดับ​ ป.1-3​, ม.4-6 ให้ได้โล่ทอง​กันทุกคน

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2562 : LN ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นิเทศเยี่ยมเยียนกระบวรการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนเครือข่าย 2 โรงเรียนด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ และโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ทั้งสองโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลงสู่ผู้เรียนได้ชัดเจน ขอบคุณคุณครูและผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

การประเมินครูดีเด่น​ ปีการศึกษา​ 2561 ครูระดับปฐมวัย​ และครูระดับ​ ม.1 - 3​ วันศุกร์ที่​ 1 ​กุมภาพันธ์ 2562​ ขอขอบคุณบาทหลวงเดชา​ อาภรณ์​รัตน์​ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ผศ.ประเสริฐ​ วิเศษกิจ​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่มาเป็นกำลังใจให้กับครูทุกท่าน และขอบคุณ​คณะอาจารย์ที่เป็นกรรมการ​ รวมถึงครูทุกท่านในครั้งนี้ด้วย

> Read More