ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

งานสัมมนา "บทบาทโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง Active Citizen - คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อสังคม"

เขียนโดย AdminSue

งานสัมมนา "บทบาทโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง Active Citizen - คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อสังคม" คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ร่วมในงานสัมมนาบทบาทโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายฯ โดยนานมีบุ๊คส์ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ในประเทศอิสราเอล เยอรมนี และอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ร่วมงาน ในวันพฤหัสฯที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-10.30 น. ณ อาคารนานมีบุ๊คเฮาส์ สุขุมวิท 31(สวัสดี)

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน มอบเงินสนับสนุนกิจการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

เขียนโดย AdminSue

ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ มอบเงินสนับสนุนกิจการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 คุณพ่อเดชาอาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาฯ รับมอบเงินจำนวนหนึ่งจากภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) เพื่อสนับสนุนกิจการของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ โดยมีภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ดร.กฤษณะ กิจเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และ ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ President Emeritus มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก ขอบพระคุณภราดามาร์ติน ที่มอบความไว้วางใจแก่สภาการศึกษาคาทอลิกฯ เล็งเห็นความสำคัญงานด้านการศึกษา จะได้เกิดผลเพิ่มพูน พัฒนายิ่งๆ ขึ้น ขอพระเป็นเจ้าประทานพละกำลัง สุขภาพพลานามัย ความอิ่มเอมใจ ที่จะปรนนิบัติรับใช้พระองค์เทอญ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

เขียนโดย AdminSue

ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ  เพราะคนในครอบครัว คือบุคคลสำคัญ คือคนที่คอยให้กำลังใจ อยู่เคียงข้างกันอย่างแท้จริง

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560  เวลาประมาณ 11.00 น. ณ วัดนักบุญโทมัสอัครสาวก #ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ มีกิจกรรมสำคัญของครอบครัว โดยเริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ(เป็นพิเศษเพื่อบิดา มารดา และบุคคลในครอบครัวที่จากไป) ต่อจากนั้นร่วมกันในพิธีมิสซา โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ (Bishop Francis Vira Arpornrat) เป็นประธาน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ

เขียนโดย AdminSue

การประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ฝ่ายการศึกษาฯ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โดย..มีคุณพ่อวิชุกรณ์ เกตุภาพ ประธานกลุ่มงานวิชาการ และ รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช ที่ปรึกษากลุ่มงานวิชาการ ร่วมปรึกษาหารือวางแผนการพัฒนางานร่วมกัน....หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน...เติมพลังทั้งกายใ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

เขียนโดย AdminSue

การอบรมเชิงปฎิบัติการ " บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ให้กับสังฆมณฑลเชียงใหม่ ในวันที่ 28-29 ก.ค.2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook (วันแรก)

>>ภาพ-ข่าวใน facebook (วันที่ 2)

ประเมินการปฎิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ(เพิ่มเติม)

เขียนโดย AdminSue

ประเมินการปฎิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ(เพิ่มเติม) 2 ท่าน คือ ครูนฤมล สามารถ รร.เซนต์แมรี่ และครูเนตรดาว เกตุภาพ รร.แม่พระประจักษ์สุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 09.00-12.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ  คณะกรรมการ ประกอบด้วย คุณพ่อสุขุม กิจสงวน ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา หัวหน้าเขต 2 คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 3 และ ผศ. ประเสริฐ วิเศษกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฯ ในครั้งนี้คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ได้มาพบปะเยี่ยมชมการดำเนินการประเมินผลครั้งนี้ด้วย

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

Black Ribbon