ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย ADMINISTRATOR

4 พฤศจิกายน 2562 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โดยมีครูปฐมวัยเขต 2 กับ เขต 5 ร่วมนิเทศ วันนี้ได้เห็นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ทุกคนอย่างทั่วถึง เด็กๆ กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะคุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

การอบรมการจัดทำแผน ปฏิบัติการ​ ประจำปี ​2563​ และการเตรียมความพร้อม​การประเมินภายนอกรอบสี่  ระหว่าง​วันที่ ​2 - 3​ พ.ย. 2562​ ณ​ บ้านผู้​หว่าน​ จ.นครปฐม​ วจนพิธีกรรม​เปิดโดย บาทหลวง​ศักดิ์ชัย​ ทรัพย์​อัป​ระ​ไมย​ ประธาน​สำนัก​มาตรฐาน​ฯ​ ฝ่ายการ​ศึกษา​ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำทีมให้ความรู้​โดย​ ดร.อา​ทิพย์​ สอนสุ​จิตรา​ และคณะ

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

รับจำนวนจำกัดเพียง 80 โรงเรียนเท่านั้น โดยเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือผู้แทน โรงเรียนละ 2 ท่าน โรงเรียนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://forms.gle/Srkyko1XaNPFUmCA8 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0971598232

เขียนโดย ADMINISTRATOR

ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน วันที่ 16 -19 ตุลาคม 2562

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านงานลูกเสือขึ้น โดยการเปิดฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C) ประเภท สำรอง (สำหรับครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1) สามัญ (สำหรับครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 2) และ สามัญรุ่นใหญ่ (สำหรับครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3) ระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 142 คน จาก 21 โรงเรียน แบ่งเป็น ประเภทสำรอง 38 คน ประเภทสามัญ 47 คน ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ 57 คน

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

3 - 5 ตุลาคม 2562 ส่วนงานวิชาการ แผนกปฐมวัย แผนกวิชาการฯ ขั้นพื้นฐาน แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำครูโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 66 คน ศึกษาดูงานที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ คณะผู้จัดขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของฝ่ายการศึกษาฯ และของโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนผู้ที่มุ่งงานเป็นสำคัญได้เติมเต็มประสบการณ์และพลังให้ตนเอง เพื่อกลับมาช่วยกันทำโรงเรียนของเราให้แข็งแรงต่อไป

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

2 ตุลาคม 2562 คุณพ่อสุขุม กิจสงวน ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 (ค.ศ.2020) สถานที่ : โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

26 กันยายน 2562 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ โดยมีครูปฐมวัยเขต3 กับ เขต6 ร่วมนิเทศ วันนี้ได้เห็นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ทุกคนอย่างทั่วถึง เด็กๆ กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี