ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย Super User

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ประชุมผู้บริหารและผู้ช่วยระดับปฐมวัย เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางานและวางแผนร่วมกัน ปีการศึกษา 2559 และวางแผนการพัฒนางานปฐมวัย โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับโรงเรียนและระดับเขตการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

เขียนโดย AdministratorSue

ประชุมเตรียมความพร้อม 16 ส.ค.60 ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อเข้าสู่การสัมมนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยการสัมมนาจะจัดระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค.60 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

15 สิงหาคม 2560 วันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ฝ่ายฯได้จัดให้มีพิธีมิสซาสมโภชแม่พระฯ ที่วัดนักบุญโทมัสอัครสาวก เวลา 10.30 น. โดยมีคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

9 สิงหาคม 2560 นิเทศกัลยาณมิตร เขต 3 ร่วมกับเขต 5 ณ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จำนวน 6 ห้องเรียน ผู้มาเยี่ยมมากกว่าครูปฐมวัยของโรงเรียน บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยการแบ่งปัน การชื่นชมและกำลังใจที่ล้นเหลือ คณะครูของโรงเรียนยังคงทำให้ผู้มานิเทศชื่นใจในกระบวนการจัดกิจกรรม ร่องรอยผลงานและการเรียนรู้ของเด็ก ขอปรบมือให้ดังๆ ค่ะ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

มอบเงิน 725,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ อาจารย์มาณวิกา สงวนวงศ์ นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 725,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม สช. (สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook