ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมผุู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 14 มกราคม 2562/2019 ผู้แทนจากบริษัทนานมีบุ๊คฯ เข้ามาส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ให้กับผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ด้วยบรรยากาศแห่งความรักอบอุ่น 

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 สมาชิกครอบครัวอาภรณ์รัตน์ มาพบปะ ชุมนุมกันด้วยความรัก ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2019 กิจกรรมของครอบครัวเริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 17.00 น. ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก จากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนาน

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันศุกร์ที่ 11 ม.ค.62 เวลาประมาณ 8.30 น. พระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย "นายชุมพาบาลแห่งขุนเขา" ได้แวะเวียนเยี่ยมเยียนลูกๆ ฝ่ายการศึกษาฯ (โดยมิได้นัดหมาย)

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าพบ แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล และคุณวิยะดา เมภัสสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ส่งมอบความสุขและของขวัญแทนใจ รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต 7 มกราคม 2562 ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

อำนวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล้ำเลิศ ล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์ สุขภาพแข็งแรงแกร่งดำรง ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน ขอส่งมอบความสุขความยินดีให้กับ อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ วันที่ 2 มกราคม 2019/2562

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 2 มกราคม 2562/2019 ผู้บริหาร/ผู้แทนครู/ผู้แทนนักเรียน จากโรงเรียนอันนาลัย เข้ามาสวัสดีปีใหม่และส่งมอบความสุขให้กับผู้อำนวยการฝ่ายฯและเจ้าหน้าที่ฯ เวลา 9.30 น. มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน ขอองค์พระกุมารได้อวยพรท่านในทุกกิจการตลอดปีและตลอดไป สวัสดีปีกุน 2562/2019

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะต่างๆ เข้ามาคำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ อันได้แก่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บริษัทถามครูฯ  โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอพระกุมารน้อยประทานพรแด่ท่าน ตลอดเทศกาลคริสต์มาส & ปีใหม่นี้เทอญ ...เทศกาลแห่งการให้ไม่สิ้นสุด...

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ฝ่ายงานอภิบาลฯ เข้ามาคำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ขอให้จิตใจของทุกท่านพร้อม ต้อนรับองค์พระกุมารน้อย ผู้จะมาบังเกิดท่ามกลางท่าน นำความยินดีปรีดามายังท่าน ในวันคริสต์มาสนี้เทอญ

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม