ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

Merry Christmas and a Happy New Year! เพราะความสุขของฉัน คือการได้อยู่เคียงข้างกันในวันที่แสนพิเศษ... และ เพื่อนแบบคุณ คือคนที่ทำให้คริสต์มาสและปีใหม่ของฉันเป็นวันอันแสนพิเศษ...  คำนับ ขอพร ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่...  1) สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  2) ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  3) วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  4) บริษัทสันติพิทักษ์  5) สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย - วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563

   

เขียนโดย Suratsvadii

ขอให้คริสมาสต์และปีใหม่เติมแต่งหัวใจคุณด้วยเสียงเพลง คำอวยพร ของขวัญ ความอบอุ่น... ดังที่เราได้รับจากคุณในวันนี้ - คำนับ ขอพร ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ จาก 1) โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  2) โรงพิมพ์อัสสัมชัญ  3) โรงเรียนยอแซฟอยุธยา  4) โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ - วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2020

   

เขียนโดย Suratsvadii

ขอให้คริสมาสต์และปีใหม่นี้ เป็นช่วงเวลาดีๆที่จะแบ่งปันให้กับทุกคน - คำนับ ขอพร ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คุณพ่อวีรุยทธ เกียรติสกุลชัย คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2020