ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2562 การประชุมครั้งแรกของปี นับเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ ถือโอกาสนี้ส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ มอบของขวัญแทนใจ ขอบคุณในความกรุณาของท่านคณะกรรมการ สำหรับงานด้านการศึกษาฯ และอัครสังฆมณฑลฯเสมอมา และที่จะร่วมกันเพื่อความก้าวหน้าต่อไป #ขอขอบพระคุณ #ThanksbetoGod

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

22 มกราคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ประชุม ผู้บริหาร ผู้ช่วย ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 34 โรงเรียน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางานร่วมกัน และวางแผนงานโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2562 โดยมีซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการประชุม

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาดูงาน​ฉือจี้​ อ.ฝาง​ จ.เชียงใหม่ โดยเติมเต็ม​ความรู้เรื่อง​ Professional Learning​ Community​ Process เมื่อวันเสาร์​ที่​19​ มกราคม​ 2562 ที่ศูนย์​ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน​ จ.นครปฐม​ บาทหลวงศักดิ์​ชัย​ ทรัพย์​อัประไมย ประธานสำนัก​มาตรฐาน​ฯ​ เป็นประธานในการจัดงาน​ วิทยากร​ คือ​ รศ.​ดร.มนตรี​ แย้มกสิกร​ โดยจะมีการดูงานระหว่าง​วันที่​ 22-25​ ม.ค.62

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

19 มกราคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง น้ำและเทคโนลยี การทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้กับครูปฐมวัย เขต 6 จำนวน 61 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมในหลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจผู้บริหารเพื่อการสร้างงานวิชาการ โดย ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

16 มกราคม 2562 ผู้แทนฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมงานวันครู เขต 2 ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา พิธีบูชาขอบพระคุณ ประธานโดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โยนออฟอาร์ค พระมารดานิจจานุเคราะห์ และ แม่พระฟาติมา

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมผุู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 14 มกราคม 2562/2019 ผู้แทนจากบริษัทนานมีบุ๊คฯ เข้ามาส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ให้กับผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ด้วยบรรยากาศแห่งความรักอบอุ่น 

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 สมาชิกครอบครัวอาภรณ์รัตน์ มาพบปะ ชุมนุมกันด้วยความรัก ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2019 กิจกรรมของครอบครัวเริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 17.00 น. ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก จากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนาน

> Read More