ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

ให้ชีวิตเป็นของขวัญ และจงผูกกล่องใบนั้น ด้วยริบบิ้นแห่งสายใย คำนับ ขอพร ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ จาก... 1) สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด(วพ.)  2) โรงเรียนแม่พระฟาติมา  3) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  4) โรงเรียนมารดานฤมล  5) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)  6) โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  7) โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 

   

เขียนโดย Suratsvadii

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานวันบุคลากรในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรของฝ่ายต่างๆ และเจ้าหน้าที่วัด ได้พบปะสังสรรค์ ร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้าในพระพรที่ได้รับตลอดปีที่ผ่านมา และยังเป็นโอกาสคำนับขอพรจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พร้อมทั้งรับฟังวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในปีต่อไป เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณที่ดีในการมีส่วนร่วมในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ