ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

ชี้แจงและนำเสนองบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เขตการศึกษาที่ 1 - 2 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 2562

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

ครูดีเด่น และผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ระดับ ป. 4 - 6 โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดแสดงผลงานเพื่อรับการประเมินประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

ขวัญและกำลังใจในการประเมินผลงานครูดีเด่น​ ปีการศึกษา​ 2561​ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา​ฯ​ บาทหลวงเดชา​ อาภรณ์​รัตน์​  ประธานสำนักมาตรฐานฯ​ บาทหลวง​ศักดิ์ชัย​ ทรัพย์ประไมย​ ผู้จัดการแผนกพัฒนาวิชาขีพครู​ ได้มาเป็นกำลังใจให้กับครูระดับ​ ป.1-3​, ม.4-6 ให้ได้โล่ทอง​กันทุกคน

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2562 : LN ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นิเทศเยี่ยมเยียนกระบวรการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนเครือข่าย 2 โรงเรียนด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ และโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ทั้งสองโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลงสู่ผู้เรียนได้ชัดเจน ขอบคุณคุณครูและผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

การประเมินครูดีเด่น​ ปีการศึกษา​ 2561 ครูระดับปฐมวัย​ และครูระดับ​ ม.1 - 3​ วันศุกร์ที่​ 1 ​กุมภาพันธ์ 2562​ ขอขอบคุณบาทหลวงเดชา​ อาภรณ์​รัตน์​ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ผศ.ประเสริฐ​ วิเศษกิจ​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่มาเป็นกำลังใจให้กับครูทุกท่าน และขอบคุณ​คณะอาจารย์ที่เป็นกรรมการ​ รวมถึงครูทุกท่านในครั้งนี้ด้วย

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ฝ่ายการศึกษาฯ จัดงานฉลองศาสนนามแด่ คุณพ่อยอห์น บอสโก สุขุม กิจสงวน รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาลฯ ด้วยบรรยากาศอบอุ่น ดีต่อใจ เราได้มีส่วนช่วยกระจายความร่าเริงยินดี ความมีจิตใจสงบ การมองโลกในแง่ดี และความรัก ตามแบบอย่างท่านนักบุญนักบุญ ยอห์น บอสโก (วันฉลองตรงวัน คือวันที่ 31 มกราคม)

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 29 มกราคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศเยี่ยมเยียนกระบวนการจัดกิจกรรมการทดลอง "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ณ โรงเรียนพระแม่มารีย์สาธุประดิษฐ์

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

ศึกษาดูงานโรงเรียนฉือจี้​ อ.ฝาง​ จ.เชียงใหม่​ ระหว่างวันที่ 22 - 24​ มกราคม 2562​ นำทีม​โดย​ บาทหลวงศักดิ์ชัย​ ทรัพย์อัประไมย​ ประธาน​สำนักมาตรฐาน​ ฝ่ายการศึกษา​ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอขอบคุณ​คณะผู้บริหารและคณะคุณ​ครูทุกท่าน​ ที่ได้ร่วมมาศึกษาดูงานในครั้งนี้​ โดยมีคุณครูจำนวน​ 34 ท่าน​ จาก​ 11​ โรงเรียน​

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2562 การประชุมครั้งแรกของปี นับเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ ถือโอกาสนี้ส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ มอบของขวัญแทนใจ ขอบคุณในความกรุณาของท่านคณะกรรมการ สำหรับงานด้านการศึกษาฯ และอัครสังฆมณฑลฯเสมอมา และที่จะร่วมกันเพื่อความก้าวหน้าต่อไป #ขอขอบพระคุณ #ThanksbetoGod

> Read More