ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

22 มกราคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ประชุม ผู้บริหาร ผู้ช่วย ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 34 โรงเรียน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางานร่วมกัน และวางแผนงานโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2562 โดยมีซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการประชุม

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาดูงาน​ฉือจี้​ อ.ฝาง​ จ.เชียงใหม่ โดยเติมเต็ม​ความรู้เรื่อง​ Professional Learning​ Community​ Process เมื่อวันเสาร์​ที่​19​ มกราคม​ 2562 ที่ศูนย์​ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน​ จ.นครปฐม​ บาทหลวงศักดิ์​ชัย​ ทรัพย์​อัประไมย ประธานสำนัก​มาตรฐาน​ฯ​ เป็นประธานในการจัดงาน​ วิทยากร​ คือ​ รศ.​ดร.มนตรี​ แย้มกสิกร​ โดยจะมีการดูงานระหว่าง​วันที่​ 22-25​ ม.ค.62

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

19 มกราคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง น้ำและเทคโนลยี การทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้กับครูปฐมวัย เขต 6 จำนวน 61 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมในหลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจผู้บริหารเพื่อการสร้างงานวิชาการ โดย ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

16 มกราคม 2562 ผู้แทนฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมงานวันครู เขต 2 ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา พิธีบูชาขอบพระคุณ ประธานโดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โยนออฟอาร์ค พระมารดานิจจานุเคราะห์ และ แม่พระฟาติมา

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมผุู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 14 มกราคม 2562/2019 ผู้แทนจากบริษัทนานมีบุ๊คฯ เข้ามาส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ให้กับผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ด้วยบรรยากาศแห่งความรักอบอุ่น 

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 สมาชิกครอบครัวอาภรณ์รัตน์ มาพบปะ ชุมนุมกันด้วยความรัก ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2019 กิจกรรมของครอบครัวเริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 17.00 น. ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก จากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนาน

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันศุกร์ที่ 11 ม.ค.62 เวลาประมาณ 8.30 น. พระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย "นายชุมพาบาลแห่งขุนเขา" ได้แวะเวียนเยี่ยมเยียนลูกๆ ฝ่ายการศึกษาฯ (โดยมิได้นัดหมาย)

> Read More