ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

1 IMG 2505

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ต้อนรับทีมงานจากบริษัท Learn Corporation นำโดยคุณมินท์มันตา ศิริรัตนบุรานนท์ Head Of Corporate Education นำเสนอสื่อการเรียนรู้ (Learn Education) การใช้เทคโนโยลีมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย เป็นเครื่องมือแบ่งเบาภาระให้ครู มุ่งยกระดับการศึกษาของประเทศให้เท่าเทียม รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.learn.co.th 
- - -

วันพฤหัสฯที่ 1 เมษายน 2564 

เวลา 14.00 น. 

ณ ชั้น 1 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

<Facebook>     <ดูรูปภาพทั้งหมด> 

2 IMG 2464

3 IMG 2437