The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

logo no bg

พระเจ้า  ความรัก  การรับใช้
GOD  LOVE  SERVICE

บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งปรีชาญาณของพระเจ้า

จะเจริญงอกงามขึ้นในทุกคน และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

 

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
The Education Department of Bangkok Archdiocese


เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ความรับผิดชอบของอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ
ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก

 

ประวัติโดยย่อ
พระศาสนจักรได้เล็งเห็นถึงบทบาทอันสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้าง
และการพัฒนาสมรรถภาพ และศักยภาพของมนุษย์อย่างครบถ้วนในทุกด้าน
และการศึกษายังปลูกฝังความรัก จริยธรรม และมโนธรรมให้แก่เยาวชนอีกด้วย
ดังนั้นจึงอาจ กล่าวได้ว่า การจัดการศึกษา
จึงเท่ากับการมีส่วนในการพัฒนา และสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นนั่นเอง

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว ทำให้สังฆมณฑลต่างๆ รวมทั้งคณะนักบวช และฆราวาส
ได้ดำเนินกิจการ ในด้านการศึกษา คือการก่อตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มีนโยบายว่า "ให้แต่ละวัดมีโรงเรียนของตนเองอย่างน้อยถึงระดับเกณฑ์บังคับ"
และ "ให้พระสงฆ์ทุกองค์ ช่วยกันส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจการโรงเรียน เต็มกำลังความสามารถ

"ซึ่งทำให้การศึกษา หรือกล่าวให้ชัดเจนมากขึ้น
คือ โรงเรียนมีฐานะเป็นงานหลักงานหนึ่งของการแพร่ธรรมของสังฆมณฑล
การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการในส่วนย่อยบางส่วน ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น
จนกระทั่งในการสัมมนาที่บ้านซาเลเซียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2527 ที่สัมมนาได้มีมติให้ก่อตั้ง
"ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ"
เดือนเมษายน 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ"

 

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เลขที่ 122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 

โทรศัพท์ 02-681-3840-4
โทรสาร ชั้น 3 02-681-3854  (กลุ่มงานจิตตาภิบาล / สภาการศึกษาคาทอลิกฯ)
โทรสาร ชั้น 4 02-681-3852  (กลุ่มงานวิชาการ)
โทรสาร ชั้น 5 02-681-3838  (กลุ่มงานอำนวยการ / งบประมาณ / บัญชี / การเงิน / สำนักมาตรฐานฯ / วิชาชีพครู)
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website www.edbathai.com
   

 

คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์:  https://bit.ly/3eWJfme

 

Fr CECT

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

find us on youtubeunnamed

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png2.png5.png3.png3.png0.png8.png
วันนี้890
เมื่อวานนี้2338
อาทิตย์นี้8832
เดือนนี้53241
รวม1253308

Who Is Online

2
Online

วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565 06:17