ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

 kit1

ข้อมูลเผยแพร่ : แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. สรุปแบบสอบถาม : การจัดระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

2. สรุปแบบสอบถาม : การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

- - - - - - -

การติดต่อ :
แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
The Education Department of Bangkok Archdiocese
เลขที่ 122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-681-3840-4
โทรสารชั้น 4 : 02 681 3852
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.edbathai.com

- - - - - - -

นางสาวมาลัยพร อภิรักษ์ฤทัยกุล
หัวหน้าแผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน