The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้กับนิทาน ด้วย READ Model”

 

          วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้กับนิทาน ด้วย READ Model” ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โดยมีอาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร พิธีกร และนำภาวนาก่อนเริ่มการอบรม มีครูเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 94 คน  วิทยากรโดย ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง

 15 ต.ค 65 READ Model 1

 

          การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้กับนิทาน ด้วย READ Model”  เพื่อให้ความรู้ครูปฐมวัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย สามารถส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กในระยะยาว สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 

เนื้อหาและกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ :

1. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย : READ Model  (ช่วงที่ 1)

          - ทำความรู้จักโลกในศตวรรษที่ 21

          - การพัฒนาทักษะการอ่านเริ่มแรก สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

          - กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก เรื่อง “จุด” และการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมรูปแบบ READ Model กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

 15 ต.ค 65 READ Model 215 ต.ค 65 READ Model 315 ต.ค 65 READ Model 5

 

2. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย : READ Model  (ช่วงที่ 2)

          - เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ต้องมีสมรรถนะดี

          - เด็กในศตวรรษที่ 21 ต้องมี EF ดี

          - ความสำคัญของสมรรถนะเด็กปฐมวัย และ EF ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

          - กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก เรื่อง  “ความลับอร่อยจัง” และการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมรูปแบบ READ Model เพื่อส่งเสริมสมรรถะเด็กปฐมวัย

          - กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก เรื่อง “โซฟาดีที่สุด” และการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมรูปแบบ READ กับ Model กับการส่งเสริมทักษะ EF เด็กปฐมวัย

15 ต.ค 65 READ Model 615 ต.ค 65 READ Model 715 ต.ค 65 READ Model 8 1

15 ต.ค 65 READ Model 915 ต.ค 65 READ Model 1015 ต.ค 65 READ Model 1115 ต.ค 65 READ Model 12 115 ต.ค 65 READ Model 1315 ต.ค 65 READ Model 14

 

3. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย : READ Model  (ช่วงที่ 3)

          - ทำความรู้จักเด็ก “Gen Alpha”

          - ทำความรู้จัก READ Model

          - การจัดกิจกรรมรูปแบบ READ Model

          - กิจกรรม Basic READ Model นิทานเพื่อนรัก เรื่อง “แตะต้นไม้วิเศษ” และการวิเคราะห์การจัดกิจกรรม

          - กิจกรรม Semi READ Model อ่านนิทานเรื่อง “มาร์สแมน กับยายเช้า” และการวิเคราะห์การจัดกิจกรรม

          - กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก “ไปตั้งแคมป์กันเถอะ” และการวิเคราะห์การจัดกิจกรรม

15 ต.ค 65 READ Model 1515 ต.ค 65 READ Model 1615 ต.ค 65 READ Model 17 115 ต.ค 65 READ Model 1815 ต.ค 65 READ Model 1915 ต.ค 65 READ Model 2015 ต.ค 65 READ Model 2115 ต.ค 65 READ Model 22 1

 

 

4. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย : READ Model (ช่วงที่ 4)

          - ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกลุ่ม การออกแบบกิจกรรม READ Model 10 วัน จากนิทานเพื่อนรัก เรื่อง “ล้างมือกันเถอะ” และ เรื่อง “ใครแปรงฟันสะอาดบ้าง”

15 ต.ค 65 READ Model 2315 ต.ค 65 READ Model 2415 ต.ค 65 READ Model 2515 ต.ค 65 READ Model 2615 ต.ค 65 READ Model 3015 ต.ค 65 READ Model 31

 

 

ความประทับใจหลังการอบรม

 

15 ต.ค 65 READ Model 2715 ต.ค 65 READ MODEL 254

 

อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร กล่าวขอบคุณวิทยากรและคณะ

ขอบคุณครูปฐมวัยที่เข้าร่วมอบรม และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

15 ต.ค 65 READ Model 29

 

<<รูปภาพทั้งหมด>>

<<Facebook>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3eDFLIW

 

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png7.png9.png8.png1.png1.png4.png
วันนี้2358
เมื่อวานนี้3116
อาทิตย์นี้2358
เดือนนี้15538
รวม2798114

Who Is Online

6
Online

วันจันทร์, 05 ธันวาคม 2565 21:24