The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

110964 0

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านระบบออนไลน์” ให้กับคุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรม วิทยากรในการอบรมครั้งนี้คือ ดร.เฉลิมลาภ  ทองอาจและอาจารย์นพมาศ  ว่องวิทยสกุล อาจารย์ประจำกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมใน Zoom จำนวน 288 คน

110964 12

110964 1

โดยกรอบเนื้อหาในการอบรมมีดังนี้

1. หลักการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ในการสอนภาษาไทย

2. กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุกระดับประถมศึกษา

3. สื่อการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด

4. อภิปรายและแลกเปลี่ยนประเด็นและแนวโน้มของการเรียนการสอนภาษาไทย

110964 3

 110964 4

110964 5

 110964 6

110964 7 110964 8

110964 9

110964 10

 110964 11

เว็บไซต์ทำสื่อการสอนเพิ่มเติมที่อาจารย์แนะนำ

1.Wheel Decide

2.ClassDojo

3.Wordwall | Create better lessons quicker

* * * * * * * * *

Link เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3Ca7iYD

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

pak22

Title 1

find us on youtubeunnamed

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png1.png0.png9.png5.png2.png
วันนี้1388
เมื่อวานนี้2009
อาทิตย์นี้15502
เดือนนี้40635
รวม210952

Who Is Online

4
Online

วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564 23:16