The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มเป้าหมาย ..ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น..

ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”

161064 03

 

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”

ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ

 

161064 2

 

โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรม

 161064 1

 

วิทยากรในการอบรมครั้งนี้คือ อาจารย์ ดร.กนก จันทรา 

(คณะกรรมการร่างพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทำงานยกร่างสาระสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ)

และอาจารย์ประจำ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

* * *

โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น

ผ่านระบบ Zoom รุ่นละ 1,000 คน

รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำหรับโรงเรียนในเขต 1 , 2 , 5 และ 6 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 908 คน

รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น. สำหรับโรงเรียนในเขต 3 และ 4 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 1,000 คน

 

161064 4

161064 5

โดยกรอบเนื้อหาในการอบรมมีดังนี้

1.โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับ กับการศึกษาฐานสมรรถนะ

2.การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา การสอนและการประเมินผลในห้องเรียน

161064 7

161064 6 

 

161064 8

161064 9

161064 10

161064 11

161064 12

161064 13

 

ช่องทางติดตามข่าวสาร หลักสูตรฐานสมรรถนะ >> Facebook CBE Thailand

ช่องทางติดตามข่าวสาร หลักสูตรฐานสมรรถนะ >> Website CBE Thailand

ภาพการอบรมรุ่นที่ 1 >> Click

ภาพการอบรมรุ่นที่ 2 >> Click

* * * * * * * * *

Link เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3j7sh7a

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

131064

Title 1

find us on youtubeunnamed

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png7.png7.png0.png6.png5.png
วันนี้1219
เมื่อวานนี้2455
อาทิตย์นี้3674
เดือนนี้65149
รวม377065

Who Is Online

4
Online

วันอังคาร, 30 พฤศจิกายน 2564 09:51