The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

ประชุมครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

 

* * * * * * * * *

11265 5

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ระดับประถมศึกษา

ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด

 11265 1

11265 2

11265 4

11265 3

* * * * * * * * *

โดยมีคุณครูของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุม รวม 33 โรงเรียน จำนวน 70 คน

เนื้อหาในการประชุมมีดังนี้

1.กิจกรรมสืบเสาะ 8 กิจกรรม

- สำรวจความก้าวหน้าของแต่ละโรงเรียน

- แชร์ประสบการณ์และปัญหาในการทำกิจกรรม

- แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเขต

- สรุปรูปแบบและการเก็บผลงานกิจกรรมสืบเสาะ 8 กิจกรรม

2.การทำโครงงานโดยใช้กิจกรรมสืบเสาะ

- สำรวจความก้าวหน้าของแต่ละโรงเรียน

- แชร์ประสบการณ์และปัญหาในการจัดทำโครงงาน

- แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเขต

3. เกณฑ์ในการประเมิน

* * * * * * * * *

11265 7

11265 8

11265 9

11265 10

11265 11

11265 12

 

11265 13

11265 14

11265 15

11265 16

11265 17

11265 18

11265 19

11265 20

11265 21

11265 22

11265 23

11265 24

11265 25

11265 26

11265 27

11265 28

11265 29

11265 30

11265 31

11265 32

11265 33

Test11265

11265 6

* * * * * * * * *

ตัวอย่าง Presentation กิจกรรมสืบเสาะ 8 ขั้นตอน

โรงเรียนมาเรียลัย >> Click

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ Ep 2. >> Click

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล >> Click

โรงเรียนเซนต์เทเรซา >> Click

โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ >> Click

โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา >> Click

* * * * * * * * *

ดูรูปทั้งหมด >> Click

Link เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3EWjnn7

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

banner จปส.265

TimeTableTest265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png1.png0.png9.png3.png3.png3.png
วันนี้596
เมื่อวานนี้3392
อาทิตย์นี้3988
เดือนนี้20357
รวม3109333

Who Is Online

2
Online

วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2566 02:55