The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

image120465

ผู้นำฝ่ายโลกกับผู้นำฝ่ายวิญญาณ

--------------------------------------------

คำว่า “ผู้นำ” คืออะไรกันแน่?

ในองค์กรต่างๆ ส่วนใหญ่ให้เกียรติกับการสร้าง

และส่งเสริมผู้นำที่มีผู้น้อยให้ความรู้สึกเกรงกลัว

มันอาจจะมีข้อดีในส่วนของการสร้างองค์กร

และบริหารบุคลากรในองค์กรให้เกิดผลงานอย่างรวดเร็ว

แต่สิ่งหนึ่งที่บรรดาผู้น้อยรู้สึก นั่นคือ

การยอมทำงานด้วยความเกรงกลัวต่อคำสั่ง

เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลตอบแทนที่ดี คุ้มค่าแก่การยินยอม

มันคือการแลกเปลี่ยนของแรงกายแรงสมองกับปัจจัยที่ผู้น้อยต้องการ

แต่ไม่ใช่ด้วยใจ แต่ในฐานะที่เราเป็นองค์กรของพระเจ้า

ฉันกลับมาคิดถึงคำว่า “ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ”

และพยายามค้นหาคุณลักษณะของผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณนั้นควรเป็นเช่นไร

มันแตกต่างอย่างไรกับผู้นำฝ่ายโลก แล้วทำไมจึงต้องแตกต่างกัน

ฉันได้มีโอกาสอ่านสรุปเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ “ผู้นำทางจิตวิญญาณ”

Spiritual Leadership ของ J. Oswald Sanders

ซึ่ง ดร.กนก ลีฬหเกรียงไกร ได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

ผู้นำที่เห็นแก่ตัวฝ่ายโลก

1. มั่นใจในตนเอง

2. รู้จักคน สร้างความสัมพันธ์ด้วยวิธีการให้ผลประโยชน์

3. ตัดสินใจโดยมีตนเองเป็นที่ตั้ง

4. ทะเยอทะยาน

5. สร้างวิธีการของตัวเอง

6. มีความสุขเมื่อนำคนอื่นได้

7. สร้างแรงจูงใจด้วยการสั่ง ผลักดัน และความกลัว

8. พึ่งพาตนเองสูง Independent

ผู้นำที่เห็นแก่พระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณ

1. มั่นใจในพระเจ้า

2. รู้จักพระเจ้า

3. ตัดสินใจจากการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า

4. ให้เกียรติพระเจ้า

5. ค้นหาและทำตามวิธีการของพระเจ้า

6. มีความสุขในการเชื่อฟังพระเจ้า

7. สร้างแรงจูงใจโดยตระหนักถึงความรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

8. พึ่งพาพระเจ้า God dependent


และในหนังสือเนหะมีย์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้นำที่ดี

ท่านมีเวลาของการอธิษฐานภาวนา มีใจกล้าหาญ

รู้จักเห็นอกเห็นใจ และมองการณ์ไกล

กล้าตัดสินใจที่จะริเริ่มสิ่งดีๆ นำผู้คนรู้จักและรักพระเจ้า

มีความรับผิดชอบและ เป็นแบบอย่างของผู้มีความรักและรับใช้ผู้อื่น

ฉันพอสรุปสิ่งสำคัญของการเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณได้ดังนี้

คือ 1. รู้จักสร้างขวัญกำลังใจ ชื่นชม ให้กำลังใจผู้อื่น

2. แสวงหาและยอมรับนำพระทัยของพระเจ้า

3. เริ่มต้นทุกกิจการโดยการพึ่งพาพระเจ้าก่อนเสมอ


ฉันมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้บุคคลๆนั้น มีจิตใจที่สุภาพ อ่อนโยน

และมีใจยุติธรรมเสมือนใจของพระเจ้า

แบบอย่างของผู้นำที่ดีของคริสตชนอย่างแท้จริง

สำหรับฉันแล้ว ถ้าฉันจะมอง ฉันก็จะมองที่ตนเองไม่ใช่มองที่ผู้อื่น

พิจารณาตนเองว่าถ้าตนเองเป็นผู้นำจะเป็นผู้นำในลักษณะใด

ถ้าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ดีไม่ได้ก็ไม่สมควรที่จะเป็นผู้นำของใคร

เพราะเท่ากับว่า ฉันเอาชื่อของพระคริสตเจ้ามาทำให้หม่นหมองมิใช่หรือ

“จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่าน

จงดูแลด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้า

มิใช่ดูแลด้วยความจำใจ จงดูแลด้วยความสมัครใจ

มิใช่ดูแลเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้าง จงเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะ

มิใช่เป็นเหมือนเจ้านายเหนือผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง

เมื่อพระคริสตเจ้าพระผู้เลี้ยงสูงสุดจะทรงสำแดงพระองค์

ท่านจะได้รับสิริรุ่งโรจน์เป็นมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย”

(1 เปโตร 5:2–4)


ผู้นำฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เจ้านาย

แต่มีใจท้าทายกับอำนาจฝ่ายโลกนี้

รู้นำฝูงแกะของพระเจ้าสู่ทางดี

มีพระคำนำชีวีใจอารีมีพระพร

ผู้นำฝ่ายวิญญาณมุ่งใส่ใจฝูงแกะ

รู้จักแยกแยะชี้นำคำพระสอน

ไม่เอาผลประโยชน์จากฝูงแกะแน่นอน

คอยดูแลกวาดต้อนปลูกป้อนสิ่งดีๆ

ผู้นำฝ่ายวิญญาณรวมฝูงแกะเป็นหนึ่ง

ทะนุถนอมกล่อมกลึงเป็นที่พึ่งสุขศรี

อ่อนโยน สุภาพ ถ่อมตน เอื้ออารี

เห็นพระเจ้าในกิจการดีมีภาวะของผู้นำ

--------------------------------------------

เติมวิตามินใจด้วยพระวาจา

ไปกับ น้ำผึ้งหวาน

(Theresa Paradee Thescharee)
12-04-2022

Link เพื่อแชร์ >>  https://bit.ly/3E5KhZ5

สาระ - การศึกษา

ไปโรงเรียนครั้งแรก
ไปโรงเรียนครั้งแรก (ภาพ : https://navigate360.com) จะมีอะไรที่จะตื่นเต้นระทึกใจในชีวิตของเด็กปฐมวัยและคุณพ่อคุณแม่เท่ากับการไปโรงเรียนวันแรกของลูกเป็นไม่มีค่ะ สารพันคำถามจะผุดขึ้นมาในหัวสมองคุณพ่อคุณแม่ - ลูกเราจะร้องไห้ไหม? - ลูกเราจะอยู่ได้ไหม? - ลูกเราจะทำได้เหมือนเพื่อนไหม? - ลูกเราจะช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่า?...

สำนักอำนวยการ

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงาน ”Saint Theresa Innovation Fair 2022” (27 มิ.ย. 65)
Saint Theresa Innovation Fair 2022 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ”Saint Theresa Innovation Fair 2022” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและสร้างสรรค์นวตกรรม เพื่อผลิตโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศจากผลงาน “ราวตากผ้าอัตโนมัติ” ที่จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฝ่ายการศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ความทุกข์ยากก่อให้เกิดความเพียร
ความทุกข์ยากก่อให้เกิดความเพียร ......................................... “ยิ่งกว่านั้น เรายังภูมิใจในความทุกข์ เพราะรู้ว่าความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร ความพากเพียรก่อให้เกิดคุณธรรมที่แท้จริง คุณธรรมที่แท้จริงก่อให้เกิดความหวัง” (โรม 5:3-4) เมื่อความทุกข์ทำให้เกิดความพากเพียร และความพากเพียรก็เป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความหวัง ดังนั้นแล้ว ความหวังตัวนี้แหละ ที่เป็นผลของความพากเพียรอันนำไปสู่ชัยชนะต่อความท้อแท้สิ้นหวัง ถ้าเราเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ ความรู้สึก และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้น ในอดีตกับทุกผู้ทุกคน...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565...
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565... ประกอบด้วย 5 รายวิชาหลัก 📚 วิชาภาษาไทย 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 👉 Download 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 👉 Download 📚 วิชาคณิตศาสตร์ 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 👉 Download 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม...

แผนกปฐมวัย

21 มิถุนายน 2565 ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”
ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธาน วจนพิธีกรรม มีครูเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน วาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 นำเสนอโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2565 วาระที่ 3 ปรึกษากระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (15 มิ.ย. 65)
เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom คุณพ่อศักดิ์ชัย...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีการประดับดาวดวงที่ ๒
พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีการประดับดาวดวงที่ ๒ ความหมาย พิธีประดับดาวดวงที่ ๒ คือ เมื่อลูกเสือสำรองจะเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ลูกเสือจะต้องเรียนรู้ และฝึกอบรมตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือดาวดวงที่ ๒ รวมทั้งผ่านการทดสอบตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ จึงจะสามารถเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ได้ ขั้นตอนและวิธีการ เมื่อลูกเสือสำรองผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และรวมทั้งผ่านการทดสอบตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ จึงจะสามารถเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ได้ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้๑. กองลูกเสือสำรองทำเป็นวงกลมใหญ่๒....

Fr CECT

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

230665

ป้ายงานครูพร้อม

การจัดกิจกรรมแนะแนว

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png3.png6.png9.png6.png7.png7.png
วันนี้70
เมื่อวานนี้2808
อาทิตย์นี้2878
เดือนนี้81810
รวม1369677

Who Is Online

2
Online

วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565 01:14