The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja
 
S 142196834
Happy Easter!
สุขสันต์วันปัสกาแด่ทุกท่าน
- - -
บัดนี้เป็นงานสมโภชปัสกา
วันที่พระคริสตเจ้า ลูกแกะปัสกาที่แท้จริงถูกประหาร
บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่บ้านพักอาศัยของคริสตชนผู้มีความเชื่อ
คืนนี้เป็นคืนที่พระองค์ทรงนำชนอิสราเอล
บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายออกจากอียิปต์
พ้นการเป็นทาส
เดินบนหนทางแห้ง ข้ามทะเลแดง

 คืนนี้จึงเป็นคืนที่เสาเพลิง

ได้ทำลายความมืดแห่งบาปให้สูญสิ้นไป
คืนนี้เป็นคืนที่ผู้เชื่อในพระคริสตเจ้าทั่วโลก
ได้หลุดพ้นจากความชั่วร้ายแห่งโลกีย์และเงาของบาป
มารับพระหรรษทาน มีส่วนในความศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง
คืนนี้แหละเป็นคืนที่พระคริสตเจ้า
ทรงทำลายพันธะแห่งความตาย
ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างผู้ทรงชัยจากแดนผู้ตาย
ชีวิตของเราคงจะไม่มีประโยชน์อันใด
หากว่าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงไถ่กู้ไว้
พระทัยกรุณาของพระองค์ต่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
ช่างน่าพิศวงเพียงไร
 
ความรักของพระองค์ก็เหลือล้นสุดจะพรรณนา
พระองค์ถึงกับประทานพระบุตรมาเป็นค่าไถ่
เพื่อจะไถ่ทาสให้เป็นอิสระ
บาปของอาดัมช่างมีความจำเป็นเสียจริง
ที่จะต้องถูกทำลายด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้า
ความผิดนี้ช่างมีโชคอย่างเหลือล้น
ที่เป็นสุขได้มีพระผู้ไถ่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้
คืนนี้ช่างเป็นคืนแสนสุขแท้
เป็นคืนเดียวที่ได้รับพระพรให้รู้กำหนดเวลา
ที่พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากแดนผู้ตาย
 
คืนนี้เป็นคืนที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า
“กลางคืนจะสว่างไสวดุจกลางวัน
เป็นคืนนำความสว่างแจ่มจ้า
นำความชื่นชมยินดีมาให้ข้าพเจ้า”
ความศักดิ์สิทธิ์ของคืนนี้ขับไล่ความชั่วให้สูญไป
ชำระล้างความผิด
นำความบริสุทธิ์มาคืนให้คนบาป
นำความชื่นชมยินดีมาให้ผู้โศกเศร้า
ทั้งยังขจัดความเกลียดชัง นำสันติ
และปราบอำนาจโลกีย์
 
เหตุฉะนี้ ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
โปรดรับคำสดุดีสรรเสริญนี้เป็นบูชายามเย็น
ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแด่พระองค์ในคืนน่าชื่นชมนี้
ในโอกาสที่พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์มีบัญชา
ให้ศาสนบริกรประกอบพิธีกรรมสง่างาม
ถวายเทียนซึ่งเป็นผลงานของเหล่าภุมรินทร์
เป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างนี้
ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบถึงคำสรรเสริญเทียน
ซึ่งมีเปลวเพลิงลุกโชติช่วง
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่ในขณะนี้แล้ว
เปลวเพลิงนี้แม้จะแบ่งแยกกันออกไป
ก็มิได้ลดความโชติช่วงลงไปเลย
คืนนี้เป็นคืนแสนสุขแท้ ในคืนนี้เอง
แผ่นดินสัมพันธ์กับสวรรค์
มนุษย์กับพระเจ้ากลับคืนดีกัน
 
ดังนั้น ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบวอนพระองค์
ได้โปรดให้เทียนซึ่งถวายเป็นเกียรติแด่พระนาม
เพื่อขจัดความมืดแห่งราตรีนี้
ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดไปอย่าได้มอดดับ
ขอให้เปลวเพลิงนี้พลุ่งสูงขึ้นเบื้องบนดุจควันเครื่องหอม
ไปรวมกับแสงสว่างแห่งดวงดาราบนท้องฟ้า
ขอให้เทียนนี้ลุกสว่างอยู่จนดาวประจำรุ่งโผล่ขึ้นเวลาเช้า
ดาวประจำรุ่งที่ไม่มีวันตกดวงนี้
คือพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์
ผู้เสด็จกลับคืนพระชนมชีพจากแดนผู้ตาย
ส่องแสงนำสันติภาพมาให้มนุษยชาติ
พระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร
- - -
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

<ที่มา : บทประจำมิสซาวันเสาร์ที่ 03 เม.ย. 2564 บทอ่าน>

สาระ - การศึกษา

อย่าลืมอ้อมกอดและกำลังใจ
(ภาพ : https://www.bachhoaxanh.com) พอเด็ก ๆ มาถึงวัยเรียน คุณพ่อคุณแม่มักจะเผลอคิดว่าเด็กโตแล้ว หลายครอบครัวเริ่มแสดงความรักต่อกันน้อยลง กอดกันน้อยลง บอกรักกันน้อยลง ทั้งที่ความจริงแล้ว.... เด็กวัยเรียนทุกคนยังต้องการการบอกรัก ยังต้องการอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ เหมือนกับตอนที่เขาเป็นเด็กตัวน้อย...

สำนักอำนวยการ

20 กรกฎาคม 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2565
การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) --------------------------------------- ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานการประชุม และได้เชิญอาจารย์สุมิตรา พงศธร มาให้แนวคิดด้านการบริหารจัดการศึกษาในการประชุมครั้งนี้ด้วย การประชุมเริ่มเวลา 09.30-12.00 น รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 1....

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ไม่มีความเที่ยงแท้ใดภายใต้ดวงอาทิตย์
Photo: https://bit.ly/3Q1FEUl ไม่มีความเที่ยงแท้ใดภายใต้ดวงอาทิตย์ ....................................... “ความกังวลใจที่เขาต้องตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์ ทุกวันของเขามีแต่ความทุกข์ งานของเขาคือความกังวลใจ แม้ในเวลากลางคืน จิตใจของเขาก็ยังไม่ได้หยุดพัก นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย” (ปัญญาจารย์ 2:22-23) ในหนังสือปัญญาจารย์บทนี้เหมือนเป็นเสียงเรียกเตือนฉัน ในวันที่ฉันสาละวนอยู่กับภาระหน้าที่การงาน ที่คาดหวังว่ามันจะต้องออกมาดีและผิดพลาดน้อยที่สุด...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30-31 กรกฎาคม 2565│อบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} อบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา "วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา"ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐมโดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ...

แผนกปฐมวัย

6-7 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)” วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)” ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (15 มิ.ย. 65)
เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom คุณพ่อศักดิ์ชัย...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง(3 ส.ค.65)
๕ สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง -------------------------------------------------------------- รูปจาก : https://hurricanedistrict.org/ลูกเสือสำรอง วันที่ ๕ สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง เมื่อ 5 สิงหาคม พ.ศ.2501 ได้จัดตั้งกองลูกเสือสำรองกองแรกขึ้นในประเทศไทย - เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นวูดแบดจ์ ครั้งที่ 1 ณ พระตำหนักอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ในวันนี้ของทุกๆ...

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

230665

การจัดกิจกรรมแนะแนว

365days

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png5.png7.png8.png4.png6.png0.png
วันนี้2932
เมื่อวานนี้3194
อาทิตย์นี้2932
เดือนนี้25018
รวม1578460

Who Is Online

5
Online

วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565 17:29