The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

IMG 6742

สุขสันต์วันฉลองศาสนนาม แด่ คุณพ่อสุขุม กิจสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

- - -

     กราบเรียนคุณพ่อยอห์น บอสโก สุขุม กิจสงวนที่เคารพอย่างสูง ท่านนักบุญ ยอห์น บอสโก เกิดจากครอบครัวที่ยากจนแต่ร่ำรวยด้วยพรสวรรค์ ท่านได้รับกระแสเรียก เป็นพิเศษจากพระเจ้าให้อุทิศตัวเองตั้งแต่เป็นเด็กให้กับเยาวชน ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กยากไร้ให้ได้รับการศึกษา และมีทักษะในการประกอบอาชีพ ท่าน ได้ก่อตั้งกลุ่ม “กองหน้าร่าเริง” และคณะนักบวช “ซาเลเซียน” ด้วยวิสัยทัศน์ ในการทำงานแพร่ธรรมและช่วยเหลือเยาวชน เพื่อให้พวกเขา ได้เจริญชีวิตเยี่ยงคริสตชนที่ดี และเป็นพลเมืองซื่อตรง โดยที่ท่านเป็นครู และเพื่อนกับพวกเขา ผลของวิชาครูที่งดงามที่สุดของท่าน ผลหนึ่ง ก็คือ นักบุญ ดอมินิก ซาวีโอ เด็กอายุ 15 ปี ซึ่งเข้าใจบทเรียนของท่านได้พูดว่า “เราทุกคนที่อยู่โรงเรียนของคุณพ่อยอห์น บอสโก เราได้เรียนรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ อยู่ที่การเป็นผู้ที่มีความร่าเริงยินดีอยู่เสมอ และอยู่ที่การทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนมิให้ขาดตกบกพร่อง” สำหรับชีวิตของพระศาสนจักร ท่านเป็นธรรมฑูตที่มีความรัก ศรัทธาและซื่อสัตย์อย่างที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคนทำงานเก่ง และเป็นแบบอย่างในชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อที่รักและเคารพของพวกเรา คุณพ่อเป็นบิดาผู้ใจดี เป็นนักปกครองและนักบริหารที่เสนอแนวทาง ให้คำแนะนำ และเอาใจใส่ฝ่ายการศึกษาฯ ของพวกเราด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ในบางครั้งที่พวกเราพบความยากลำบาก และงานหนัก ในการปฏิบัติพันธกิจต่าง คุณพ่อได้ให้คำปรึกษาชี้แนะแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ตลอดจนเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำงานร่วมกันด้วยดีเสมอมา คุณพ่อได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตลอดจนสั่งสอนเพื่อให้พวกเราทุกคนเจริญชีวิตตามจิตตารมณ์ของพระเยซูคริสตเจ้า และพระแม่มารีย์ ด้วยความรัก ความถ่อมตน เสียสละ การกระจายความรัก ความร่าเริงยินดี และการรับใช้ผู้อื่นดังสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน โดยมีคุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกลูกทุกคน เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามท่านนักบุญนักบุญ ยอห์น บอสโกของคุณพ่อที่จะมาถึงในวันที่ 31 มกราคมพวกลูกทุกคนขอวิงวอนพระพรอันอุดมจากองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระนางมารีย์มารดาที่รักของพวกลูก ผ่านทางท่านนักบุญ ยอห์น บอสโกได้โปรดอำนวยพรพิเศษให้คุณพ่อมีสุขภาพกาย และพลานามัยที่แข็งแรง ตลอดจนสุขภาพใจที่มีความสดชื่นแจ่มใสที่เปี่ยมด้วยพระหรรษทานและพระปรีชาญาณ เพื่อคุณพ่อจะได้ปฏิบัติภารกิจในการประกาศข่าวดีขององค์พระคริสตเจ้าเป็นบิดาและเป็นนายชุมพาบาลที่เคารพรักของพวกลูกตลอดไป (บทสุนทรพจน์และตัวแทนกล่าว: น.ส.มาลัยพร อภิรักษ์ฤทัยกุล หัวหน้าแผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

- - -

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง

ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

27 มกราคม ค.ศ. 2021 

ขอบคุณสถานที่: วัดนักบุญหลุยส์มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (บางแค)

<Facebook>     <ดูรูปภาพทั้งหมด>

143639521 446152570079080 2015059383726000967 n

142680012 446152420079095 3723647669308776996 n

สาระ - การศึกษา

นิทาน
เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เพราะเด็กเล็ก ๆ ยากจะเข้าใจ ว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็ก ๆ ทุกคน ที่มาของข้อมูล : นิทานเรื่อง "เรายังรักกันทุกวันจ้ะ" (หน้า 2-25) จาก ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ลิงค์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kVIOw8 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com adminmam

สำนักอำนวยการ

13 ต.ค. 2564 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} ------------------------------------------------------------------------------ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT) จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom / Facebook Live / Youtube Live------------------------------------------------------------------------------ อาร์ค บิชอป...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น.. ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png8.png0.png0.png7.png1.png
วันนี้634
เมื่อวานนี้1723
อาทิตย์นี้8242
เดือนนี้43567
รวม280071

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564 06:12