The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

IMG 6742

สุขสันต์วันฉลองศาสนนาม แด่ คุณพ่อสุขุม กิจสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

- - -

     กราบเรียนคุณพ่อยอห์น บอสโก สุขุม กิจสงวนที่เคารพอย่างสูง ท่านนักบุญ ยอห์น บอสโก เกิดจากครอบครัวที่ยากจนแต่ร่ำรวยด้วยพรสวรรค์ ท่านได้รับกระแสเรียก เป็นพิเศษจากพระเจ้าให้อุทิศตัวเองตั้งแต่เป็นเด็กให้กับเยาวชน ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กยากไร้ให้ได้รับการศึกษา และมีทักษะในการประกอบอาชีพ ท่าน ได้ก่อตั้งกลุ่ม “กองหน้าร่าเริง” และคณะนักบวช “ซาเลเซียน” ด้วยวิสัยทัศน์ ในการทำงานแพร่ธรรมและช่วยเหลือเยาวชน เพื่อให้พวกเขา ได้เจริญชีวิตเยี่ยงคริสตชนที่ดี และเป็นพลเมืองซื่อตรง โดยที่ท่านเป็นครู และเพื่อนกับพวกเขา ผลของวิชาครูที่งดงามที่สุดของท่าน ผลหนึ่ง ก็คือ นักบุญ ดอมินิก ซาวีโอ เด็กอายุ 15 ปี ซึ่งเข้าใจบทเรียนของท่านได้พูดว่า “เราทุกคนที่อยู่โรงเรียนของคุณพ่อยอห์น บอสโก เราได้เรียนรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ อยู่ที่การเป็นผู้ที่มีความร่าเริงยินดีอยู่เสมอ และอยู่ที่การทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนมิให้ขาดตกบกพร่อง” สำหรับชีวิตของพระศาสนจักร ท่านเป็นธรรมฑูตที่มีความรัก ศรัทธาและซื่อสัตย์อย่างที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคนทำงานเก่ง และเป็นแบบอย่างในชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อที่รักและเคารพของพวกเรา คุณพ่อเป็นบิดาผู้ใจดี เป็นนักปกครองและนักบริหารที่เสนอแนวทาง ให้คำแนะนำ และเอาใจใส่ฝ่ายการศึกษาฯ ของพวกเราด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ในบางครั้งที่พวกเราพบความยากลำบาก และงานหนัก ในการปฏิบัติพันธกิจต่าง คุณพ่อได้ให้คำปรึกษาชี้แนะแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ตลอดจนเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำงานร่วมกันด้วยดีเสมอมา คุณพ่อได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตลอดจนสั่งสอนเพื่อให้พวกเราทุกคนเจริญชีวิตตามจิตตารมณ์ของพระเยซูคริสตเจ้า และพระแม่มารีย์ ด้วยความรัก ความถ่อมตน เสียสละ การกระจายความรัก ความร่าเริงยินดี และการรับใช้ผู้อื่นดังสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน โดยมีคุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกลูกทุกคน เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามท่านนักบุญนักบุญ ยอห์น บอสโกของคุณพ่อที่จะมาถึงในวันที่ 31 มกราคมพวกลูกทุกคนขอวิงวอนพระพรอันอุดมจากองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระนางมารีย์มารดาที่รักของพวกลูก ผ่านทางท่านนักบุญ ยอห์น บอสโกได้โปรดอำนวยพรพิเศษให้คุณพ่อมีสุขภาพกาย และพลานามัยที่แข็งแรง ตลอดจนสุขภาพใจที่มีความสดชื่นแจ่มใสที่เปี่ยมด้วยพระหรรษทานและพระปรีชาญาณ เพื่อคุณพ่อจะได้ปฏิบัติภารกิจในการประกาศข่าวดีขององค์พระคริสตเจ้าเป็นบิดาและเป็นนายชุมพาบาลที่เคารพรักของพวกลูกตลอดไป (บทสุนทรพจน์และตัวแทนกล่าว: น.ส.มาลัยพร อภิรักษ์ฤทัยกุล หัวหน้าแผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

- - -

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง

ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

27 มกราคม ค.ศ. 2021 

ขอบคุณสถานที่: วัดนักบุญหลุยส์มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (บางแค)

<Facebook>     <ดูรูปภาพทั้งหมด>

143639521 446152570079080 2015059383726000967 n

142680012 446152420079095 3723647669308776996 n

สาระ - การศึกษา

อย่าลืมอ้อมกอดและกำลังใจ
(ภาพ : https://www.bachhoaxanh.com) พอเด็ก ๆ มาถึงวัยเรียน คุณพ่อคุณแม่มักจะเผลอคิดว่าเด็กโตแล้ว หลายครอบครัวเริ่มแสดงความรักต่อกันน้อยลง กอดกันน้อยลง บอกรักกันน้อยลง ทั้งที่ความจริงแล้ว.... เด็กวัยเรียนทุกคนยังต้องการการบอกรัก ยังต้องการอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ เหมือนกับตอนที่เขาเป็นเด็กตัวน้อย...

สำนักอำนวยการ

20 กรกฎาคม 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2565
การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) --------------------------------------- ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานการประชุม และได้เชิญอาจารย์สุมิตรา พงศธร มาให้แนวคิดด้านการบริหารจัดการศึกษาในการประชุมครั้งนี้ด้วย การประชุมเริ่มเวลา 09.30-12.00 น รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 1....

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ไม่มีความเที่ยงแท้ใดภายใต้ดวงอาทิตย์
Photo: https://bit.ly/3Q1FEUl ไม่มีความเที่ยงแท้ใดภายใต้ดวงอาทิตย์ ....................................... “ความกังวลใจที่เขาต้องตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์ ทุกวันของเขามีแต่ความทุกข์ งานของเขาคือความกังวลใจ แม้ในเวลากลางคืน จิตใจของเขาก็ยังไม่ได้หยุดพัก นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย” (ปัญญาจารย์ 2:22-23) ในหนังสือปัญญาจารย์บทนี้เหมือนเป็นเสียงเรียกเตือนฉัน ในวันที่ฉันสาละวนอยู่กับภาระหน้าที่การงาน ที่คาดหวังว่ามันจะต้องออกมาดีและผิดพลาดน้อยที่สุด...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30-31 กรกฎาคม 2565│อบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} อบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา "วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา"ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐมโดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ...

แผนกปฐมวัย

6-7 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)” วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)” ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (15 มิ.ย. 65)
เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom คุณพ่อศักดิ์ชัย...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง(3 ส.ค.65)
๕ สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง -------------------------------------------------------------- รูปจาก : https://hurricanedistrict.org/ลูกเสือสำรอง วันที่ ๕ สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง เมื่อ 5 สิงหาคม พ.ศ.2501 ได้จัดตั้งกองลูกเสือสำรองกองแรกขึ้นในประเทศไทย - เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นวูดแบดจ์ ครั้งที่ 1 ณ พระตำหนักอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ในวันนี้ของทุกๆ...

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

230665

การจัดกิจกรรมแนะแนว

365days

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png5.png7.png8.png6.png0.png5.png
วันนี้3077
เมื่อวานนี้3194
อาทิตย์นี้3077
เดือนนี้25163
รวม1578605

Who Is Online

4
Online

วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565 17:58