The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

Screenshot 53

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2564

(Zoom Video Conference)

          ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Zoom Video Conference  โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานนำการประชุม เริ่มประชุมเวลา 10.00-12.00 น.  

          ในที่ประชุมประธานฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับ การจัดสัมมนา เรื่องการปกป้องคุ้มครองนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก (Child Protection)  / การสัมมนา "ร่วมกันมองให้ไกลออกไปใน Global Compact on Education เพื่อนำสู่การพัฒนา การปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการสัมมนาของครูในโรงเรียนด้วย การสัมมนาจะเป็นแบบ Online ใช้เวลา 1 วัน ในวันเสาร์ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2565 / พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องนำรูปนักเรียนไปลงในวรสารของโรงเรียน หรือลงในไวนิลในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน / การนำเสนองบประมาณประจำปี 2565 / ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) / การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานของนายจ้าง SMEs / และความคืบหน้าการเตรียมตัวในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564    จากหัวหน้าเขตการศึกษา ทั้ง 6 เขต

          รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

1. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม  ผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานอำนวยการ

2. คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  ประธานกลุ่มงานวิชาการ / หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 4

3. คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร  ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

4. คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย  ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

5. คุณพ่อศวง วิจิตรวงศ์  หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 1

6. คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์  หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 2

7. คุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะ  หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 3

8. คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา  หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 5

9. คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์  หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 6

                  ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

--------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักอำนวยการ

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com     

 

Linkเพื่อแชร์ : https://bit.ly/3EayO9S

 

Screenshot 929 11 64 2    ปกนำ

สาระ - การศึกษา

เด็กน้อย 2 บุคลิก
(ภาพ : https://hellokhunmor.com) น่าแปลกใจเหลือเกิน ลูกเราอยู่บ้านเรียบร้อย อยู่โรงเรียนกลับแสนซน ลูกเราอยู่บ้านขี้อายเก็บตัว อยู่โรงเรียนกล้าแสดงออก ลูกเราอยู่บ้านงอแง อยู่โรงเรียนกลับเป็นเด็กดีตัวอย่าง แบบนี้...ลูกเรามีปัญหาหรือเปล่านะ ? เมื่อลูกเป็นเด็ก 2 บุคลิก มีคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวสุดแสนจะกลุ้มใจ เมื่อลูกน้อยกลอยใจของเราอยู่บ้านกับโรงเรียนมีบุคลิกแตกต่างกันเสียจริง สิ่งที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครอบครัว มักจะเป็นว่า เวลาอยู่ที่บ้านให้ลูกเก็บของเล่น อาบน้ำ กินข้าว ทำตามคำสั่งแต่ละอย่างดูจะยากเย็นเสียเหลือเกิน แต่พอไปอยู่โรงเรียน คุณครูกลับบอกว่าลูก ๆ ของเราทำได้ทุกอย่าง ไม่มีปัญหา...

สำนักอำนวยการ

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) ------------------------------------------------------------- ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

รายละเอียดการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาและคริสต์ศาสนา
การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษา --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคริสต์ศาสนา --------------------------------------------------------------------------------- สั่งซื้อทาง LINE Kamsonbkk Shop หมายเหตุ:...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

21 ธ.ค. 64 Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022
21 ธันวาคม 2564 Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ส่งมอบความสุข... ดร.วรนาท รักสกุลไทย ที่ปรึกษาที่น่ารักและเคารพ เนื่องในโอกาส Christmas 2021 and Happy New Year 2022...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนามและเทศกาลปีใหม่ แด่คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าพบคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เพื่อแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม และสวัสดีปีใหม่ วันนี้ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาส่งมอบความสุข ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนาม และเทศกาลปีใหม่ 2022 แด่คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยบรรยากาศแห่งรัก เสียงหัวเราะ คำอวยพร... ขอให้คุณพ่อเต็มด้วยความเรืองรองของชีวิต มีพลังที่นำความรัก ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ เทอญ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

“Introduction of Reading Strategies and Phonetics & Phonics for Elementary Teachers”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 1 - 3.. ในหัวข้อ "Introduction of Reading Strategies and Phonetics & Phonics for Elementary Teachers" วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 แผนกภาษาต่างประเทศ จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ให้กับครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 1 -...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 (พ.ย. - ธ.ค.)
การนิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564---------------------------------------------------------------------- แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

prawaja

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

291064

ป้ายงานครูพร้อม

find us on youtubeunnamed

ordomissae

106705

พระวาจาแห่งคุณธรรม1 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2 พระวาจาแห่งคุณธรรม3

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

5.png7.png7.png7.png1.png0.png
วันนี้1860
เมื่อวานนี้2634
อาทิตย์นี้7043
เดือนนี้61116
รวม577710

Who Is Online

4
Online

วันพุธ, 26 มกราคม 2565 20:22