The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

1629101332895

            วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564  เวลา 11.00 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฯ  เป็นประธาน วจนพิธีกรรม สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ โน้มนำจิตใจชาวเราเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ จำนวน 33 คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 

1629103490798

1629095279302

            พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ องค์อุปถัมภ์ของ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (องค์อุปถัมภิกาของประเทศไทย)  โดยปกติเราจะร่วมเฉลิมฉลองทุกปี  ในปีนี้เราเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19  อยู่ในระหว่างการทำงาน Work From Home จึงจัดให้มี วจนพิธีกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting  เพื่อจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองและขอพรจากพระแม่  ได้โปรดพิทักษ์รักษาเราทุกคนให้ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 เพื่อเราทุกคน จะสามารถรักและรับใช้พระองค์เสมอ1629095500437

            ปี 1950 (พ.ศ.2493) สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ประกาศข้อความเชื่อเรื่องการรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในMunificentissimus Deus มีสาระที่มีความหมายและน่าสนใจ “พระนางมารีย์ มนุษย์ พรหมจารี ผู้ที่สะท้อนความงดงามของความเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระนางได้อย่างยอดเยี่ยม และสะท้อนถึงการตอบสนองของพระคริสตเจ้าต่อพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างนอบน้อม แม่พระจึงไม่เคยต้องแยกจากพระบุตรของพระนางเลย พระนางอยู่เคียงข้างพระองค์ตลอดทางแห่งไม้กางเขน  และ ณ เชิงกางเขน ยังรับเป็นมารดาของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า พระนางได้รับการยกเว้นจากบาปกำเนิด และยังคงใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้าบนสวรรค์” ชีวิตของแม่พระเป็นการประกาศ “ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” โดยแท้  โดยผ่านทางความสุภาพ นอบน้อมและความต่ำต้อย ด้วยข้อความเชื่อนี้ จึงเชิญชวนให้มนุษย์เคารพต่อศักดิ์ศรีและแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ โดยรำพึงถึงชีวิตอันเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อของแม่พระนั่นเอง

16290955560921629095579762

            หลังจบ วจนพิธีกรรม คุณพ่อได้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ซึ่งโดยปกติจะอบรม 2 เดือนครั้ง ทุกครั้งที่คุณพ่ออบรม จะอบรมเกี่ยวกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เพื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ทุกคน จะสามารถถ่ายทอดความคิดของคุณพ่อ ไปสู่โรงเรียนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน พวกเราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกคืออะไร เราจะได้ถ่ายทอดความรู้นี้ไปได้อย่างดี โดยคุณพ่อใช้เวลาประมาณ 15 นาที

1629095656086

1629095692150

1629095714442

1629095317589
1629095391916

1629095422488

             และหลังจากที่คุณพ่อให้การอบรม เป็นการรายงานการดำเนินงานโดยหัวหน้าแผนก ได้แก่ แผนกวิชาการฯ แผนกงบประมาณ และแผนกปฐมวัย เพื่อการรับทราบความเป็นไปของแผนกต่างๆ เป็นต้น ช่วงนี้การสอบออนไลน์ยังมีหรือไม่ อย่างไร  เด็กปฐมวัยในช่วง COVID-19 กับพัฒนาการสมวัย แม้ไม่อยู่ที่โรงเรียน  การเรียนที่บ้านหรือออนไลน์เป็นอย่างไร  และเรื่องงบประมาณโรงเรียน ณ ขณะนี้แม้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการเป็นปกติได้ โรงเรียนของเราเผชิญกับความยากลำบากอย่างไร การรายงานประมาณคนละ 5 นาที โดยพิธีการและการอบรมในวันนี้ เสร็จสิ้นในเวลา 12.10 น. ขอขอบคุณที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันทุกคน  ขอแม่พระ ปกป้องคุ้มครองท่านให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ด้วยความช่วยเหลือที่มาจากพระแม่ เทอญ

 

- - - - - - -

สำนักอำนวยการ

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
<Facebook>  <ภาพทั้งหมด>

 Link เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3AOb7Si

สาระ - การศึกษา

นิทาน
เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เพราะเด็กเล็ก ๆ ยากจะเข้าใจ ว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็ก ๆ ทุกคน ที่มาของข้อมูล : นิทานเรื่อง "เรายังรักกันทุกวันจ้ะ" (หน้า 2-25) จาก ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ลิงค์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kVIOw8 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com adminmam

สำนักอำนวยการ

13 ต.ค. 2564 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} ------------------------------------------------------------------------------ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT) จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom / Facebook Live / Youtube Live------------------------------------------------------------------------------ อาร์ค บิชอป...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น.. ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png8.png0.png0.png8.png0.png
วันนี้643
เมื่อวานนี้1723
อาทิตย์นี้8251
เดือนนี้43576
รวม280080

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564 06:23