The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “1 วันในโรงเรียน : เจาะลึกครูมืออาชีพ”   

 

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 6

       

              วันที่ 14-15 มีนาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “1 วันในโรงเรียน : เจาะลึกครูมืออาชีพ” ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีบาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม มีครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 80 คน วิทยากรโดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย และ อาจารย์ศศกมล บูรัชฏะ

 

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 8

 

เนื้อหาและกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย : 

 

วันที่ 14 มีนาคม 2565

- กิจกรรมทำแบบทดสอบก่อนการอบรม “สุดยอดเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ”

- กิจกรรมไตร่ตรองสะท้อนตนเอง ผ่าน www.menti.com

- บทที่ 1 เตรียมตัวก่อนเปิดเทอม

- บทที่ 2 การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้

- บทที่ 3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก

- บทที่ 4 สำคัญที่ระเบียบวินัย

- บทที่ 5 การสอนเป็นหน่วย  กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

- บทที่ 6 การสอนแบบโครงการ (Project Approach)  ตัวอย่างโครงการ “ม้า”

-  กิจกรรมสะท้อนคิดและแบ่งปัน การจัดทำเส้นทางการปรับเปลี่ยนและเป้าหมายในปีการศึกษา 2565

 

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 2

 

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 3

 

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 9

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 11

 

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 10

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 18

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 19

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 4

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 5

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 20

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 1

 

วันที่ 15 มีนาคม 2565

-  ทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

- บทที่ 7 การประเมินพัฒนาการ

- บทที่ 8 การสื่อสารกับผู้ปกครอง

- การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และฝึกปฏิบัติ / นำเสนอแผนการจัดประสบการณ์เป็นรายโรงเรียน

-  ชมวีดีทัศน์ 1 วันในโรงเรียนอนุบาล

-  กิจกรรมสะท้อนคิดและแบ่งปัน การจัดทำเส้นทางการปรับเปลี่ยนและเป้าหมายในปีการศึกษา 2565

- กิจกรรมทำแบบทดสอบหลังการอบรม “สุดยอดเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ”

 

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 16

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 23

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 15

14 15 มี.ค 65 ครูมืออาชีพ 14

 

*************************

 

Link เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/36oaRQ4

รูปภาพทั้งหมด >> https://bit.ly/3CLYDgm

***********

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com 

adminmam

สาระ - การศึกษา

ไปโรงเรียนครั้งแรก
ไปโรงเรียนครั้งแรก (ภาพ : https://navigate360.com) จะมีอะไรที่จะตื่นเต้นระทึกใจในชีวิตของเด็กปฐมวัยและคุณพ่อคุณแม่เท่ากับการไปโรงเรียนวันแรกของลูกเป็นไม่มีค่ะ สารพันคำถามจะผุดขึ้นมาในหัวสมองคุณพ่อคุณแม่ - ลูกเราจะร้องไห้ไหม? - ลูกเราจะอยู่ได้ไหม? - ลูกเราจะทำได้เหมือนเพื่อนไหม? - ลูกเราจะช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่า?...

สำนักอำนวยการ

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงาน ”Saint Theresa Innovation Fair 2022” (27 มิ.ย. 65)
Saint Theresa Innovation Fair 2022 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ”Saint Theresa Innovation Fair 2022” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและสร้างสรรค์นวตกรรม เพื่อผลิตโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศจากผลงาน “ราวตากผ้าอัตโนมัติ” ที่จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฝ่ายการศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ความทุกข์ยากก่อให้เกิดความเพียร
ความทุกข์ยากก่อให้เกิดความเพียร ......................................... “ยิ่งกว่านั้น เรายังภูมิใจในความทุกข์ เพราะรู้ว่าความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร ความพากเพียรก่อให้เกิดคุณธรรมที่แท้จริง คุณธรรมที่แท้จริงก่อให้เกิดความหวัง” (โรม 5:3-4) เมื่อความทุกข์ทำให้เกิดความพากเพียร และความพากเพียรก็เป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความหวัง ดังนั้นแล้ว ความหวังตัวนี้แหละ ที่เป็นผลของความพากเพียรอันนำไปสู่ชัยชนะต่อความท้อแท้สิ้นหวัง ถ้าเราเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ ความรู้สึก และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้น ในอดีตกับทุกผู้ทุกคน...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565...
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565... ประกอบด้วย 5 รายวิชาหลัก 📚 วิชาภาษาไทย 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 👉 Download 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 👉 Download 📚 วิชาคณิตศาสตร์ 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 👉 Download 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม...

แผนกปฐมวัย

21 มิถุนายน 2565 ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”
ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธาน วจนพิธีกรรม มีครูเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน วาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 นำเสนอโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2565 วาระที่ 3 ปรึกษากระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (15 มิ.ย. 65)
เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom คุณพ่อศักดิ์ชัย...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีการประดับดาวดวงที่ ๒
พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีการประดับดาวดวงที่ ๒ ความหมาย พิธีประดับดาวดวงที่ ๒ คือ เมื่อลูกเสือสำรองจะเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ลูกเสือจะต้องเรียนรู้ และฝึกอบรมตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือดาวดวงที่ ๒ รวมทั้งผ่านการทดสอบตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ จึงจะสามารถเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ได้ ขั้นตอนและวิธีการ เมื่อลูกเสือสำรองผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และรวมทั้งผ่านการทดสอบตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ จึงจะสามารถเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ได้ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้๑. กองลูกเสือสำรองทำเป็นวงกลมใหญ่๒....

Fr CECT

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

230665

ป้ายงานครูพร้อม

การจัดกิจกรรมแนะแนว

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png3.png6.png9.png6.png1.png1.png
วันนี้4
เมื่อวานนี้2808
อาทิตย์นี้2812
เดือนนี้81744
รวม1369611

Who Is Online

2
Online

วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565 00:03