The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

          การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

หัวข้อ “บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” ด้วยระบบทางไกล

โรงเรียนสังกัด LN ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 1 1

 

          วันที่ 27-28 เมษายน 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย  อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ “บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” ด้วยระบบทางไกล โรงเรียนสังกัด LN ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 34 โรงเรียน และ โรงเรียนเครือข่าย LN จำนวน 40 โรงเรียน รวมครูเข้าอบรมทั้งหมด 500 คน

          โดยวิทยากรหลัก (Core Trainer) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้การอบรมที่ต้นทางถ่ายทอดสัญญาณ (Faceook live) ผ่านทาง Facebook Group อบรมทางไกลบ้านนักวิทย์ หรือ https://www.facebook.com/groups/LSH2562

 

เนื้อหาและกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย :

วันที่ 27 เมษายน 2565

- ชม VDO บันทึกงานครบรอบ 10 ปี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

- แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โดย คุณฤทัย จงสฤษดิ์ วิทยากรหลักอาวุโส

- แนวคิดวัฏจักรการสืบเสาะและการเรียนรู้แบบบันไดเวียนเชื่อมโยงกับกิจกรรมข้าวเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมวัฏจักรการสืบเสาะบันไดขั้นที่ 1 ศิลปะจากเมล็ดข้าว (เรียนรู้ความหลากหลายของข้าว) โดย ทีมวิทยากร สวทช.

- กิจกรรมวัฏจักรการสืบเสาะบันไดขั้นที่ 2 นักสืบจิ๋วสำรวจเมล็ดข้าว (เรียนรู้ส่วนประกอบของเมล็ดข้าว) โดย ทีมวิทยากร สวทช.

- กิจกรรมวัฏจักรการสืบเสาะบันไดขั้นที่ 3 มีอะไรในเมล็ดข้าวที่ทำให้ฉันอิ่ม มีพลัง และเติบโต (เรียนรู้สารอาหารและโภชนาการ) โดย ทีมวิทยากร สวทช.

- กิจกรรมวัฏจักรการสืบเสาะบันไดขั้นที่ 4 ไอเดียสุดสร้างสรรค์ข้าวไทยในหลายมิติ (จากคุณสมบัติต่าง ๆ ของข้าว นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อะไรได้บ้าง) โดย ทีมวิทยากร สวทช.

- สรุปกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 4

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 3

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 2

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 5

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 8

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 6

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 10 1

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 11

 

 

 

วันที่ 28 เมษายน 2565

- แนะนำกิจกรรมตัวอย่างการประยุกต์ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (1. น้ำ 2. ก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ 3. คณิต)  โดย ทีมวิทยากรหลัก มศว.

- กิจกรรมหลัก 4 แสงและเงา : มาดูหนังกัน โดยทีม วิทยากรหลัก มอ.

- กิจกรรมสาธิต 5 แม่เหล็ก : จอมพลังแม่เหล็ก โดยทีม วิทยากรหลัก สสวท.

- กิจกรรมหลัก 6 เสียง : เสียงและความปลอดภัย โดยทีม วิทยากรหลัก อพวช.

- กิจกรรมสาธิต 7 อากาศ : เรือใบเล่นลม โดยทีม วิทยากรหลัก สวทช.

- กิจกรรมสาธิต 8 ไฟฟ้า : ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โดยทีม วิทยากรหลัก บีกริม

- กิจกรรมหลัก 9 วิทยาการคำนวณ : นักผจญเพลิงตัวน้อย โดยทีม วิทยากรหลัก สพฐ.

- สรุปกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 13

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 14

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 15

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 16

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 17 1

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 20

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 21

 

27 28 เม.ย 65 บ้านวิทย์ทางไกล 22

 

 **********************************

 

Link เพื่อแชร์ >> https://citly.me/ZcGTK

รูปภาพทั้งหมด >> https://citly.me/SZBeR

***********

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

adiminmam

สาระ - การศึกษา

ไปโรงเรียนครั้งแรก
ไปโรงเรียนครั้งแรก (ภาพ : https://navigate360.com) จะมีอะไรที่จะตื่นเต้นระทึกใจในชีวิตของเด็กปฐมวัยและคุณพ่อคุณแม่เท่ากับการไปโรงเรียนวันแรกของลูกเป็นไม่มีค่ะ สารพันคำถามจะผุดขึ้นมาในหัวสมองคุณพ่อคุณแม่ - ลูกเราจะร้องไห้ไหม? - ลูกเราจะอยู่ได้ไหม? - ลูกเราจะทำได้เหมือนเพื่อนไหม? - ลูกเราจะช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่า?...

สำนักอำนวยการ

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงาน ”Saint Theresa Innovation Fair 2022” (27 มิ.ย. 65)
Saint Theresa Innovation Fair 2022 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ”Saint Theresa Innovation Fair 2022” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและสร้างสรรค์นวตกรรม เพื่อผลิตโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศจากผลงาน “ราวตากผ้าอัตโนมัติ” ที่จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฝ่ายการศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ความทุกข์ยากก่อให้เกิดความเพียร
ความทุกข์ยากก่อให้เกิดความเพียร ......................................... “ยิ่งกว่านั้น เรายังภูมิใจในความทุกข์ เพราะรู้ว่าความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร ความพากเพียรก่อให้เกิดคุณธรรมที่แท้จริง คุณธรรมที่แท้จริงก่อให้เกิดความหวัง” (โรม 5:3-4) เมื่อความทุกข์ทำให้เกิดความพากเพียร และความพากเพียรก็เป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความหวัง ดังนั้นแล้ว ความหวังตัวนี้แหละ ที่เป็นผลของความพากเพียรอันนำไปสู่ชัยชนะต่อความท้อแท้สิ้นหวัง ถ้าเราเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ ความรู้สึก และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้น ในอดีตกับทุกผู้ทุกคน...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565...
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565... ประกอบด้วย 5 รายวิชาหลัก 📚 วิชาภาษาไทย 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 👉 Download 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 👉 Download 📚 วิชาคณิตศาสตร์ 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 👉 Download 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม...

แผนกปฐมวัย

21 มิถุนายน 2565 ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”
ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธาน วจนพิธีกรรม มีครูเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน วาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 นำเสนอโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2565 วาระที่ 3 ปรึกษากระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (15 มิ.ย. 65)
เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom คุณพ่อศักดิ์ชัย...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีการประดับดาวดวงที่ ๒
พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีการประดับดาวดวงที่ ๒ ความหมาย พิธีประดับดาวดวงที่ ๒ คือ เมื่อลูกเสือสำรองจะเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ลูกเสือจะต้องเรียนรู้ และฝึกอบรมตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือดาวดวงที่ ๒ รวมทั้งผ่านการทดสอบตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ จึงจะสามารถเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ได้ ขั้นตอนและวิธีการ เมื่อลูกเสือสำรองผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และรวมทั้งผ่านการทดสอบตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ จึงจะสามารถเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ได้ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้๑. กองลูกเสือสำรองทำเป็นวงกลมใหญ่๒....

Fr CECT

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

230665

ป้ายงานครูพร้อม

การจัดกิจกรรมแนะแนว

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png3.png6.png9.png6.png0.png2.png
วันนี้2803
เมื่อวานนี้2237
อาทิตย์นี้2803
เดือนนี้81735
รวม1369602

Who Is Online

2
Online

วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565 23:57