The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

              วันที่ 9 สิงหาคม 2564  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย ประชุมผู้ช่วยระดับปฐมวัย  หัวข้อ “การประเมินพัฒนาการ : ฐานสมรรถนะ”  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  เวลา 10.00 - 11.00 น.  โดยมีคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด มีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 34 โรงเรียน จำนวน 62 ท่าน

 

9 ส.ค 64 1

 

              อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ได้ให้แนวทาง การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยใช้ร่องรอย ผลงานของเด็กที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การอ่าน - การวาดภาพ การเขียนคำศัพท์ การวิเคราะห์ตัวละคร และเหตุการณ์จากนิทาน การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ  Clip VDO ที่ผู้ปกครองส่งมาให้ครู เช่น การร้องเพลง การทดลองวิทยาศาสตร์ การทำงานบ้าน การสำรวจสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ การออกกำลังกาย การเล่นเกมการศึกษา การเพาะปลูก กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิต การทำกิจกรรมจากใบงานของครู ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน..... ที่สอดคล้องหลักการของการศึกษาปฐมวัย ที่เป็นความรับผิดชอบของครูที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

9 ส.ค 64 20

 

              และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยใช้สมรรถนะทั้ง 7 Domain แสดงพฤติกรรมที่เด็กสามารถทำได้ในช่วงอายุนั้น ๆ  ในการขอความร่วมมือผู้ปกครอง ได้สังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติของบุตรหลาน ว่าสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ได้ ประเด็นสำคัญผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าบางรายการพฤติกรรมบุตรหลานยังทำไม่ได้  ไม่เป็นไร เพราะข้อมูลที่ได้จะช่วยเป็นแนวทางที่ครูจะได้วางแผนการพัฒนาเด็กในช่วงเวลาที่สามารถมาเรียนในโรงเรียนได้ เพื่อให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่สมวัยต่อไป

 

9 ส.ค 64 17

9 ส.ค 64 18

9 ส.ค 64 19

 

<<Facebook >>                    <<ภาพทั้งหมด>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3fO4CXA

 

************

สถานที่ ห้องแผนกปฐมวัย ชั้น 4

อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

สาระ - การศึกษา

นิทาน
เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เพราะเด็กเล็ก ๆ ยากจะเข้าใจ ว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็ก ๆ ทุกคน ที่มาของข้อมูล : นิทานเรื่อง "เรายังรักกันทุกวันจ้ะ" (หน้า 2-25) จาก ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ลิงค์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kVIOw8 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com adminmam

สำนักอำนวยการ

13 ต.ค. 2564 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} ------------------------------------------------------------------------------ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT) จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom / Facebook Live / Youtube Live------------------------------------------------------------------------------ อาร์ค บิชอป...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น.. ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png8.png0.png0.png7.png5.png
วันนี้638
เมื่อวานนี้1723
อาทิตย์นี้8246
เดือนนี้43571
รวม280075

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564 06:16