The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

คุณพ่อเอกรัตน์

 

บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม

ผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานอำนวยการ

- - - - - - -

กลุ่มงานอำนวยการ แบ่งการทำงานเป็น 5 แผนก 

มีบุคลากรจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

1. สำนักงานอำนวยการ:  ดำเนินงานด้านบุคลากร ด้านธุรการ เอกสารของฝ่ายการศึกษาฯ

มีบุคลากรจำนวน 7 คน ได้แก่ 

1. เลขานุการ : นางสาวกุลกัลยา กังก๋ง

2. แผนกบุคคลสำนักงาน : นางสาวนภนลินี พานิชประไพ

3. แผนกบริการ : นายวิทยา ปานยิ้ม

4. แผนกบริการ : นายวีรวิชญ์ รัศมีบุญสิทธิ์

5. แผนกช่างซ่อมบำรุง : นายนันทชัย ม่วงนา

6. แม่บ้าน : นางบุญเรือน เตโชปฎิมากร

7. แม่บ้าน : นางสาวครสวรรค์ ยืนยั่ง

 

2. แผนกบุคคลโรงเรียน ดำเนินงานด้านบุคลากรของโรงเรียน ทุนการศึกษา เงินสะสมเลี้ยงชีพและเงินบำเหน็จ จัดทำข้อมูลสถิติโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากร

มีบุคลากรจำนวน 1 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกบุคคลโรงเรียน : นางสาวนาถอนงค์ เด่นไชยรัตน์

 

3. แผนกงบประมาณ ดำเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณของฝ่ายการศึกษาฯ และงบประมาณของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 2 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกงบประมาณ : นางสาววันเพ็ญ ฉัตรภูมิรุจี

2. เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณ : นางสาวภัทรภา เพ็งทะเล

 

4. แผนกบัญชี ดำเนินงานด้านบัญชีของฝ่ายการศึกษาฯ และบัญชีของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 3 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกบัญชี : นางสาวจิรพรรณ ศิริจางคพัฒนา

2. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี : นางสาวชลฉัตร เจริญจรรยากูล

3. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี : นางสาวประพรศรี กลิ่นหอม

 

5. แผนกการเงิน ดำเนินงานด้านการเงินของฝ่ายการศึกษาฯ และการเงินของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 2 คน ได้แก่

1. รักษาการหัวหน้าแผนกบัญชี : นางสาววันเพ็ญ ฉัตรภูมิรุจี

2. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน  : นางสาวเนตรนภา นาวารัตน์

3. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน : นายกฤตภาส ล้อมสมบัติ (ทดลองงาน/งานเว็บไซต์)

 

- - - - - - -

การติดต่อ :

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
The Education Department of Bangkok Archdiocese
เลขที่ 122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-681-3840-4
โทรสารชั้น 5 : 02 681 3838
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

อย่าลืมอ้อมกอดและกำลังใจ
(ภาพ : https://www.bachhoaxanh.com) พอเด็ก ๆ มาถึงวัยเรียน คุณพ่อคุณแม่มักจะเผลอคิดว่าเด็กโตแล้ว หลายครอบครัวเริ่มแสดงความรักต่อกันน้อยลง กอดกันน้อยลง บอกรักกันน้อยลง ทั้งที่ความจริงแล้ว.... เด็กวัยเรียนทุกคนยังต้องการการบอกรัก ยังต้องการอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ เหมือนกับตอนที่เขาเป็นเด็กตัวน้อย...

สำนักอำนวยการ

20 กรกฎาคม 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2565
การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) --------------------------------------- ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานการประชุม และได้เชิญอาจารย์สุมิตรา พงศธร มาให้แนวคิดด้านการบริหารจัดการศึกษาในการประชุมครั้งนี้ด้วย การประชุมเริ่มเวลา 09.30-12.00 น รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 1....

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ไม่มีความเที่ยงแท้ใดภายใต้ดวงอาทิตย์
Photo: https://bit.ly/3Q1FEUl ไม่มีความเที่ยงแท้ใดภายใต้ดวงอาทิตย์ ....................................... “ความกังวลใจที่เขาต้องตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์ ทุกวันของเขามีแต่ความทุกข์ งานของเขาคือความกังวลใจ แม้ในเวลากลางคืน จิตใจของเขาก็ยังไม่ได้หยุดพัก นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย” (ปัญญาจารย์ 2:22-23) ในหนังสือปัญญาจารย์บทนี้เหมือนเป็นเสียงเรียกเตือนฉัน ในวันที่ฉันสาละวนอยู่กับภาระหน้าที่การงาน ที่คาดหวังว่ามันจะต้องออกมาดีและผิดพลาดน้อยที่สุด...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30-31 กรกฎาคม 2565│อบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} อบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา "วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา"ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐมโดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ...

แผนกปฐมวัย

6-7 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)” วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)” ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (15 มิ.ย. 65)
เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom คุณพ่อศักดิ์ชัย...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง(3 ส.ค.65)
๕ สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง -------------------------------------------------------------- รูปจาก : https://hurricanedistrict.org/ลูกเสือสำรอง วันที่ ๕ สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง เมื่อ 5 สิงหาคม พ.ศ.2501 ได้จัดตั้งกองลูกเสือสำรองกองแรกขึ้นในประเทศไทย - เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นวูดแบดจ์ ครั้งที่ 1 ณ พระตำหนักอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ในวันนี้ของทุกๆ...

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

230665

การจัดกิจกรรมแนะแนว

365days

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png5.png7.png8.png2.png1.png1.png
วันนี้2683
เมื่อวานนี้3194
อาทิตย์นี้2683
เดือนนี้24769
รวม1578211

Who Is Online

8
Online

วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565 16:38