The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

คุณพ่อเอกรัตน์

 

บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม

ผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานอำนวยการ

- - - - - - -

กลุ่มงานอำนวยการ แบ่งการทำงานเป็น 5 แผนก 

มีบุคลากรจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

1. สำนักงานอำนวยการ:  ดำเนินงานด้านบุคลากร ด้านธุรการ เอกสารของฝ่ายการศึกษาฯ

มีบุคลากรจำนวน 7 คน ได้แก่ 

1. เลขานุการ : นางสาวกุลกัลยา กังก๋ง

2. แผนกบุคคลสำนักงาน : นางสาวนภนลินี พานิชประไพ

3. แผนกบริการ : นายวิทยา ปานยิ้ม

4. แผนกบริการ : นายวีรวิชญ์ รัศมีบุญสิทธิ์

5. แผนกช่างซ่อมบำรุง : นายนันทชัย ม่วงนา

6. แม่บ้าน : นางบุญเรือน เตโชปฎิมากร

7. แม่บ้าน : นางสาวครสวรรค์ ยืนยั่ง

 

2. แผนกบุคคลโรงเรียน ดำเนินงานด้านบุคลากรของโรงเรียน ทุนการศึกษา เงินสะสมเลี้ยงชีพและเงินบำเหน็จ จัดทำข้อมูลสถิติโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากร

มีบุคลากรจำนวน 1 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกบุคคลโรงเรียน : นางสาวนาถอนงค์ เด่นไชยรัตน์

 

3. แผนกงบประมาณ ดำเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณของฝ่ายการศึกษาฯ และงบประมาณของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 2 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกงบประมาณ : นางสาววันเพ็ญ ฉัตรภูมิรุจี

2. เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณ : นางสาวภัทรภา เพ็งทะเล

 

4. แผนกบัญชี ดำเนินงานด้านบัญชีของฝ่ายการศึกษาฯ และบัญชีของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 3 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกบัญชี : นางสาวจิรพรรณ ศิริจางคพัฒนา

2. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี : นางสาวชลฉัตร เจริญจรรยากูล

3. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี : นางสาวประพรศรี กลิ่นหอม

 

5. แผนกการเงิน ดำเนินงานด้านการเงินของฝ่ายการศึกษาฯ และการเงินของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 2 คน ได้แก่

1. รักษาการหัวหน้าแผนกบัญชี : นางสาววันเพ็ญ ฉัตรภูมิรุจี

2. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน  : นางสาวเนตรนภา นาวารัตน์

3. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน : นายกฤตภาส ล้อมสมบัติ (ทดลองงาน/งานเว็บไซต์)

 

- - - - - - -

การติดต่อ :

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
The Education Department of Bangkok Archdiocese
เลขที่ 122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-681-3840-4
โทรสารชั้น 5 : 02 681 3838
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

เด็กน้อย 2 บุคลิก
(ภาพ : https://hellokhunmor.com) น่าแปลกใจเหลือเกิน ลูกเราอยู่บ้านเรียบร้อย อยู่โรงเรียนกลับแสนซน ลูกเราอยู่บ้านขี้อายเก็บตัว อยู่โรงเรียนกล้าแสดงออก ลูกเราอยู่บ้านงอแง อยู่โรงเรียนกลับเป็นเด็กดีตัวอย่าง แบบนี้...ลูกเรามีปัญหาหรือเปล่านะ ? เมื่อลูกเป็นเด็ก 2 บุคลิก มีคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวสุดแสนจะกลุ้มใจ เมื่อลูกน้อยกลอยใจของเราอยู่บ้านกับโรงเรียนมีบุคลิกแตกต่างกันเสียจริง สิ่งที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครอบครัว มักจะเป็นว่า เวลาอยู่ที่บ้านให้ลูกเก็บของเล่น อาบน้ำ กินข้าว ทำตามคำสั่งแต่ละอย่างดูจะยากเย็นเสียเหลือเกิน แต่พอไปอยู่โรงเรียน คุณครูกลับบอกว่าลูก ๆ ของเราทำได้ทุกอย่าง ไม่มีปัญหา...

สำนักอำนวยการ

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) ------------------------------------------------------------- ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

รายละเอียดการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาและคริสต์ศาสนา
การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษา --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคริสต์ศาสนา --------------------------------------------------------------------------------- สั่งซื้อทาง LINE Kamsonbkk Shop หมายเหตุ:...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

21 ธ.ค. 64 Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022
21 ธันวาคม 2564 Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ส่งมอบความสุข... ดร.วรนาท รักสกุลไทย ที่ปรึกษาที่น่ารักและเคารพ เนื่องในโอกาส Christmas 2021 and Happy New Year 2022...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนามและเทศกาลปีใหม่ แด่คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าพบคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เพื่อแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม และสวัสดีปีใหม่ วันนี้ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาส่งมอบความสุข ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนาม และเทศกาลปีใหม่ 2022 แด่คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยบรรยากาศแห่งรัก เสียงหัวเราะ คำอวยพร... ขอให้คุณพ่อเต็มด้วยความเรืองรองของชีวิต มีพลังที่นำความรัก ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ เทอญ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

“Introduction of Reading Strategies and Phonetics & Phonics for Elementary Teachers”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 1 - 3.. ในหัวข้อ "Introduction of Reading Strategies and Phonetics & Phonics for Elementary Teachers" วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 แผนกภาษาต่างประเทศ จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ให้กับครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 1 -...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 (พ.ย. - ธ.ค.)
การนิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564---------------------------------------------------------------------- แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

prawaja

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

291064

ป้ายงานครูพร้อม

find us on youtubeunnamed

ordomissae

106705

พระวาจาแห่งคุณธรรม1 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2 พระวาจาแห่งคุณธรรม3

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

5.png7.png7.png8.png6.png4.png
วันนี้2014
เมื่อวานนี้2634
อาทิตย์นี้7197
เดือนนี้61270
รวม577864

Who Is Online

3
Online

วันพุธ, 26 มกราคม 2565 20:37