The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

maxresdefault

พ่อแม่ คือ ผู้แสดงโลกให้ลูกเห็น สอนลูกให้เป็นคนดีด้วยคุณธรรม

สำหรับเด็กเล็กๆโลกใบนี้เป็นสิ่งใหม่ สำหรับเขาลูกน้อยจึงต้องการผู้นำที่วางใจได้และถือว่าพ่อแม่คือตัวอย่างที่เป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่าง เด็กต้องการความรัก..ความปลอดภัยจากพ่อแม่ จึงพร้อมที่จะทำสิ่งที่ทำให้พ่อแม่พอใจพร้อมที่จะอยู่ในโลกที่พ่อแม่กำหนดให้ พ่อแม่จึงควรใช้โอกาสที่ดีเยี่ยมนี้ในการสอนสิ่งที่ดีงามแก่ลูก สร้างความทรงจำที่ดีให้ลูก ให้เวลา ให้ความอบอุ่น ทำให้ลูกมีความสุข แม้โตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เมื่อย้อนกลับไปในวัยเด็กลูกจะยิ้มได้ทุกครั้ง เมื่อพ่อแม่มีจิตใจอย่างไร พูดคุยและปฏิบัติต่อลูกอย่างไรก็จะมีผลต่อลูก ลูกจะซึมซับแล้วทำตาม ขอให้พ่อแม่ทุกคนแสดงให้ลูกเห็นถึงความงามของคุณธรรม เล่านิทานสอนใจให้ลูกฟังเป็นประจำ เพื่อช่วยปลูกฝังให้ลูกรู้จักคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ลูกฟังเป็นประจำ เพื่อช่วยปลูกฝังให้ลูกรู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

 คุณธรรมทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

     พ่อแม่และครูต้องปลูกฝังคุณธรรมต่างๆให้กับเด็กเพื่อให้เขาอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้เพราะเด็กต้องพึ่งพาสังคมนับตั้งแต่วันที่เขาลืมตาดูโลกถ้าเด็กไม่สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ก็จะกลายเป็นปัญหาทั้งกับตัวเอง
และคนอื่นๆ ดังนั้นเราต้องปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กตั้งแต่ยังเล็กเพื่อให้เขาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

การสอนเรื่องการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นสิ่งที่พ่อแม่และผู้ปกครองควรอบรมสั่งสอนเด็กเป็นสิ่งแรก.ๆ..การทำความดีให้กับตัวเองและคนอื่นการลดความขัดแย้งระหว่างกันการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม

ให้ดีขึ้นฯลฯ  ด้วยเหตุนี้คุณธรรมจึงมีความสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม..ถ้าเราสอนให้เด็กมีมารยาท  รู้จักเคารพคนอื่น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พูดจาสุภาพ เขาก็จะอยู่ร่วมคนอื่นได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดีในสังคมและประเทศชาติต่อไป

.

ที่มา : จุลสารเพื่อนอนุบาล ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (หน้า 4)

สาระ - การศึกษา

เด็กน้อย 2 บุคลิก
(ภาพ : https://hellokhunmor.com) น่าแปลกใจเหลือเกิน ลูกเราอยู่บ้านเรียบร้อย อยู่โรงเรียนกลับแสนซน ลูกเราอยู่บ้านขี้อายเก็บตัว อยู่โรงเรียนกล้าแสดงออก ลูกเราอยู่บ้านงอแง อยู่โรงเรียนกลับเป็นเด็กดีตัวอย่าง แบบนี้...ลูกเรามีปัญหาหรือเปล่านะ ? เมื่อลูกเป็นเด็ก 2 บุคลิก มีคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวสุดแสนจะกลุ้มใจ เมื่อลูกน้อยกลอยใจของเราอยู่บ้านกับโรงเรียนมีบุคลิกแตกต่างกันเสียจริง สิ่งที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครอบครัว มักจะเป็นว่า เวลาอยู่ที่บ้านให้ลูกเก็บของเล่น อาบน้ำ กินข้าว ทำตามคำสั่งแต่ละอย่างดูจะยากเย็นเสียเหลือเกิน แต่พอไปอยู่โรงเรียน คุณครูกลับบอกว่าลูก ๆ ของเราทำได้ทุกอย่าง ไม่มีปัญหา...

สำนักอำนวยการ

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) ------------------------------------------------------------- ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

รายละเอียดการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาและคริสต์ศาสนา
การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษา --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคริสต์ศาสนา --------------------------------------------------------------------------------- สั่งซื้อทาง LINE Kamsonbkk Shop หมายเหตุ:...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

21 ธ.ค. 64 Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022
21 ธันวาคม 2564 Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ส่งมอบความสุข... ดร.วรนาท รักสกุลไทย ที่ปรึกษาที่น่ารักและเคารพ เนื่องในโอกาส Christmas 2021 and Happy New Year 2022...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนามและเทศกาลปีใหม่ แด่คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าพบคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เพื่อแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม และสวัสดีปีใหม่ วันนี้ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาส่งมอบความสุข ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนาม และเทศกาลปีใหม่ 2022 แด่คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยบรรยากาศแห่งรัก เสียงหัวเราะ คำอวยพร... ขอให้คุณพ่อเต็มด้วยความเรืองรองของชีวิต มีพลังที่นำความรัก ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ เทอญ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

“Introduction of Reading Strategies and Phonetics & Phonics for Elementary Teachers”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 1 - 3.. ในหัวข้อ "Introduction of Reading Strategies and Phonetics & Phonics for Elementary Teachers" วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 แผนกภาษาต่างประเทศ จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ให้กับครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 1 -...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 (พ.ย. - ธ.ค.)
การนิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564---------------------------------------------------------------------- แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

prawaja

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

291064

ป้ายงานครูพร้อม

find us on youtubeunnamed

ordomissae

106705

พระวาจาแห่งคุณธรรม1 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2 พระวาจาแห่งคุณธรรม3

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

5.png7.png7.png9.png1.png9.png
วันนี้2069
เมื่อวานนี้2634
อาทิตย์นี้7252
เดือนนี้61325
รวม577919

Who Is Online

3
Online

วันพุธ, 26 มกราคม 2565 20:46