The Education Department of Bangkok Archdiocese

หนูน้อยประหยัดน้ำ

น้ำ1

น้ำที่มาจากแหล่งน้ำจืดปัจจุบันมีอยู่เพียงร้อยละ2.5 บนโลกเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ น้ำของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ อันนำมาซึ่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

ประเทศไทยเองปัญหาภัยแล้งกลายเป็นเรื่องใหญ่ ที่ผู้คนเริ่มวิตกกันว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว หลายพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ไม่สามารถทำการเกษตร และหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค

บริโภคบ้างแล้ว ปัญหาเรื่องภัยแล้งเป็นเรื่องที่มีการคาดการณ์ว่าเราจะเดินมาถึงจุดนี้แน่นอนอยู่ที่ช้าหรือเร็ว และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของภัยธรรมชาติ หรือน้ำมือของมนุษย์ประเด็นที่สำคัญก็คือ เราไม่ได้สร้างการตระหนักให้ผู้คนได้เห็น ความ

สำคัญของการใช้น้ำอย่างรู้จักคุณค่า ในอดีตเรายังมีการพูดกันถึงเรื่องการประหยัดอดออม การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัดเงิน ประหยัดน้ำมัน ฯลฯ แต่ดูเหมือนสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องนี้เท่าที่ควร เราปล่อยให้

เรื่องของความสะดวกสบายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันอย่างมากมายจนขาดความความตระหนักในเรื่องนี้กัน อย่างจริงจัง ยังมีผู้คนอีกมากที่คิดว่าใช้น้ำใช้ไฟมาก แค่ไหนก็ได้ เพราะมีเงินจ่าย บางคนเปิดน้ำทิ้งขณะแปรงฟันโดยไม่สนใจ

บางคนอาบน้ำด้วยฝักบัวเกือบชั่วโมงทุกครั้ง ฯลฯ เราใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค โดยไม่ได้คิดถึงวันหน้ากันมาโดยตลอด แต่พอเกิดปัญหาเรื่องภัยแล้งขึ้นมา ทำให้ผู้คนเริ่มตระหนก และเริ่มมีการรณรงค์ให้ประหยัดน้ำกินน้ำใช้กันแล้วเรื่องภัย

แล้งสอนเราได้มากมาย และน่าจะนำมาเป็นบทเรียนในครอบครัว เพื่อพูดคุยถึงเรื่องคุณค่าของน้ำกันอย่างจริงจังได้แล้วจริงๆ ค่ะ เพราะที่ผ่านมา เรามักลืม ประเด็นเรื่องการประหยัด จนกว่าภัยนั้นมักมาถึงตัวเสมอ ทั้งที่จริงแล้วการสร้างนิสัย

ประหยัดให้กับลูกควรทำโดยตลอด และต้องทำตั้งแต่เล็ก อ้อต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนด้วยนะคะ ว่าแล้วก็ถือโอกาสชวนลูกพูดคุยเรื่องคุณค่าของน้ำผ่านสถานการณ์ภัยแล้งกันเลยค่ะ

1. เห็นคุณค่าของน้ำ

เริ่มจากสอนลูกให้เห็นคุณค่าของน้ำ อาจจะลองสมมติให้เขาลองคิดถึงน้ำในแง่มุมต่าง ๆ ที่ใกล้ตัวมากที่สุด เช่น เราต้องดื่มน้ำวันละกี่แก้ว ถ้าไม่ดื่มน้ำจะเป็นอย่างไร ลองตั้งโจทย์ให้ลูกเห็นว่าถ้าไม่มีน้ำ  ชีวิตจะเป็นอย่างไร เพื่อให้เขามองเห็น

ว่า “น้ำมีความสำคัญอย่างไร” อาจหาหนังสือที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับ “มหัศจรรย์น้ำในร่างกาย” ให้ลูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของน้ำ ซึ่งร่างกายมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ70 ในเลือดมีน้ำเป็นองค์ ประกอบร้อยละ 83 ใน

สมอง มีน้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 75 ถ้าพิจารณาในแต่ละเซลล์จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 60 หากขาดน้ำติดต่อกันถึง 3 วัน อาจทำให้เราถึงกับเสียชีวิตได้เด็ก ๆ ก็จะเข้าใจได้ทันทีว่า น้ำมีความสำคัญกับการดำรงชีพของเขาเป็นอย่าง

มาก นอกจากนี้จริง ๆ แล้วน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญ และจำเป็นของเซลล์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเซลล์พืช เซลล์สัตว์ และเซลล์มนุษย์ ทุกเซลล์ล้วนประกอบด้วยน้ำทั้งนั้น

น้ำ2

2. ใช้น้ำให้พอดี

ในชีวิตประจำวัน ลูกต้องใช้น้ำทำอะไรบ้าง ต้องดื่มต้องใช้ เวลาใช้ควรใช้แค่ไหนให้ลูกได้รู้ว่ามีมิเตอร์น้ำ ทุกครั้งที่เราใช้น้ำ เราต้องเสียเงินจ่ายค่าน้ำ ยิ่งใช้มากก็ต้องจ่ายเงินมาก เพราะมีเด็กจำนวนไม่น้อย ไม่เคยรู้เลยว่าการใช้น้ำนั้นต้องเสีย

เงินด้วยเพื่อให้เขาได้เห็นภาพว่าน้ำเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัว เพราะฉะนั้นจะใช้ก็ต้องให้พอเหมาะไม่ใช้ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ หรือถ้าใช้ก๊อกน้ำก็ต้องปิดให้สนิท ขณะที่แปรงฟันก็รองน้ำเอาไว้ ไม่ควรเปิดน้ำทิ้ง

น้ำ3

3. ใส่ใจเพิ่มขึ้น

เรื่องเล็ก ๆ ที่มักถูกมองข้ามเสมอ ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มหรือน้ำใช้ เช่น เวลาจะดื่มน้ำ เราควรรินใส่แก้ว เท่าที่เราจะดื่มแล้วควรดื่มให้หมด หรือแม้แต่ซื้อน้ำขวด เราก็มักดื่มไม่หมดแล้วก็ทิ้งไป ถ้าเราใส่ใจสักนิด และคิดสักหน่อยว่าเราจะดื่มน้ำแค่

ไหน เรามากันกี่คนแล้วควรจะซื้อน้ำกี่ขวด แต่ทุกวันนี้เรามองว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญ ไม่ค่อยได้ใส่ใจรายละเอียดเท่าไร แม้แต่เรื่องน้ำแข็ง เวลาเราเข้าร้านอาหาร บรรดาพนักงาน มักมีถังน้ำแข็งมาให้ลูกค้าเสมอ ทั้งที่จริงแล้วบางทีน้ำก็เย็น อยู่แล้ว

หรือไม่เราก็ใช้น้ำแข็งไม่หมดถังก็เท่ากับเรามีส่วนต่อการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองมาก เพราะกว่าที่น้ำจะเป็น น้ำแข็งก็ต้องใช้ไฟฟ้า จากนั้นเมื่อน้ำแข็งละลายก็กลายเป็นน้ำ เราสูญเสียพลังงานกับเรื่องน้ำแข็งเป็นถังไปเปล่า ๆ มากมาย

น้ำ4

4. เรียนรู้เรื่องแหล่งน้ำ

 การสอนให้ลูกได้เรียนรู้ถึงแหล่งน้ำ หรือต้นน้ำลำธาร หรือเรื่องป่าไม้ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ให้ลูกได้เรียนรู้ว่า ที่เกิดปัญหาเรื่องภัยแล้งส่วนหนึ่งเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ ตั้งแต่เรื่องการตัดไม้ทำลายป่า การบริหารจัดการน้ำที่ไร้ประสิทธิภาพ

และเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นมา ผลกระทบมันเป็นอย่างไร ก็ถือโอกาสให้ลูกได้เห็นสภาพจริงจากข้อมูลข่าวสารด้วยก็ได้

น้ำ5 1          น้ำ5 2

5. พูดคุยตรง ๆ

ถ้าลูกโตพอพ่อแม่ควรจะพูดคุยเรื่องการใช้จ่ายเงินภายในครัวเรือนให้ลูกได้รับรู้ด้วย อย่างเช่น ในภาวะเศรษฐกิจยุคที่ข้าวของแพง ก็ควรพูดคุยกับลูกตรงไปตรงมาว่า ต้องช่วยกันสร้างนิสัยที่ประหยัดอดออมในทุกเรื่อง ไม่ใช่เพียงเรื่องน้ำ แต่

เป็นเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตด้วย เป็นการปลูกฝังให้ลูกมีนิสัยในการเห็นคุณค่าของทุกสิ่งอย่างรอบตัวด้วย

 

ที่มา : จุลสารเพื่อนอนุบาล ฉบับที่ 1 ปี 2563 (หน้า 26-28)

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

 “นำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เขตการศึกษาที่ 2(22มี.ค.66)
นำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เขตการศึกษาที่ 2 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 โรงเรียนแม่พระฟาติมา (ฝั่งอนุบาล) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 3 โรงเรียน ประกอบด้วย แม่พระฟาติมา,พระมารดานิจจานุเคราะห์,โยนออฟอาร์ค ผู้บริหาร 3 ท่าน ครู 14 ท่าน รวม 17 ท่าน โดย ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ(แผนกงบประมาณ) (ภาพ-ข่าว:...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

21 มีนาคม 2566 ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา
ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ กำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยทำการประเมินผลงานในรอบปีการศึกษา 2564 – 2565 การเข้าไปประเมินที่โรงเรียนแรกในวันนี้ คณะกรรมการจากฝ่ายการศึกษาฯ นำโดย บาทหลวงเอกรัตน์...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 - 19 │อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม * * * * * * * * * วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * วิทยากรในการอบรม ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม * * *...

แผนกปฐมวัย

9-10 มีนาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี” .................................... วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

21 ธันวาคม 2565 │ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ”
ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ” * * * * * * * * วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุม "พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด (ผ่านระบบ Zoom) * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแนะแนว “ฝึกใจ ให้เห็นหัวใจ”(20มี.ค.66)
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแนะแนว “ฝึกใจ ให้เห็นหัวใจ” วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมฟรัสซิสเซเวียร์ 2 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแนะแนว “ฝึกใจ ให้เห็นหัวใจ” ให้กับครูแนะแนวและครูประจำชั้น ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2566...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png2.png8.png4.png0.png9.png0.png
วันนี้6718
เมื่อวานนี้8031
อาทิตย์นี้18013
เดือนนี้84999
รวม3284090

Who Is Online

5
Online

วันพุธ, 22 มีนาคม 2566 23:12