The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

155369939 466191518075185 4358174520190536452 n

“ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร้อยรักดวงใจ สานสายใย กตเวทิตาจิต”
************************************
วันนี้เป็นอีกครั้งที่พวกเรามาอยู่พร้อมหน้าเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน การที่เราได้มาพบกัน ทำงานร่วมกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ทุกกิจการ เป็นน้ำพระทัยของพระ ตามประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลถึงทีมบริหารฝ่ายการศึกษาฯ ที่มีคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์เป็นผู้อำนวยการฯ มาเกือบ 13 ปี คุณพ่อเดชา มีบรรดาคุณพ่อทั้ง 4 ท่าน ช่วยในการบริหารงานในแผนกต่างๆ ของฝ่ายการศึกษา ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ วันนี้เป็นโอกาสดีที่คุณพ่อเดชา ปรารถนาที่จะกล่าวแสดงความรักและความขอบคุณคุณพ่อทั้ง 4 ท่านตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานร่วมกันกับท่านมา
การร่ำลาเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทาง
กาลเวลาเดินหน้าไม่ถอยกลับ กฎของเวลา คือ… มันจะไม่ย้อนกลับ ไม่ว่าช่วงเวลานั้นจะมีค่ามากแค่ไหนก็ตาม บางครั้ง… เวลามักพาใครบางคน ผ่านเข้ามา และเช่นเดียวกัน ก็เป็นเวลาอีกนั่นแหละ ที่พาบางคนนั้น จากไปเสมอ
คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เปรียบเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา แตกกิ่งก้านสาขา ที่ประกอบด้วยงานจิตตาภิบาลคุณพ่อสุขุม กิจสงวน งานวิชาการคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ งานมาตรฐานคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย งานอำนวยการคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เกือบ 13 ปี ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ ทำให้สิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ที่อาศัยภายใต้ร่มเงานี้งอกงาม เติบโต อบอุ่น แข็งแกร่ง พวกลูกๆ คือสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ที่อยู่ภายใต้ความรัก ความเมตตา และความเอื้ออาทร ของคุณพ่อทั้ง 5 ท่าน ตลอดมา การที่พวกลูกได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณพ่อ ถือเป็นหนึ่งโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต คุณพ่อทำให้พวกลูกมีความสุขในการทำงาน คุณพ่อให้ความสำคัญทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องชีวิต เรื่องครอบครัว โดยเฉพาะเวลาพวกลูกมีทุกข์เดือดร้อนคุณพ่ออยู่ข้างๆ เสมอ คุณพ่อไม่เคยหวังผลตอบแทนอะไร นอกจากอยากเห็นงานของฝ่ายการศึกษา ของโรงเรียน เจริญงอกงาม ก้าวหน้า พวกลูกก็พยายามตั้งใจทำงานเพื่อให้สมเจตนารมณ์ของคุณพ่อ แต่พวกลูกก็มีข้อผิดพลาดมากบ้างน้อยบ้าง ลูกๆ จึงถือโอกาสนี้กราบขอโทษคุณพ่อทุกเรื่องที่ลูกๆทำผิดพลาด และกราบขอบพระคุณทุกเรื่องที่คุณพ่อเมตตาลูก และหวังในความเมตตาของคุณพ่อทั้ง 5 ท่าน ที่จะมีให้กับพวกลูกตลอดไป
บัดนี้ ... ถึงเวลาแล้วที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ จำต้องผลัดใบแล้วไปแตกกิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงา ที่พักพิง ณ ที่แห่งใหม่ พวกลูกไม่อาจขัดน้ำพระทัยได้ ได้แต่วอนขอแม่พระผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ องค์อุปถัมภ์ของฝ่ายการศึกษา ฯ ซึ่งเป็นองค์ความรักประทานสิ่งที่จำเป็นให้กับคุณพ่อทุกท่าน โปรดประทานสุขภาพที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โปรดอวยพระพรคุณพ่อทุกท่านในภารกิจใหม่ที่รอคุณพ่ออยู่ ขอให้คุณพ่อมีพลังกาย พลังใจ เพื่อที่จะประกอบกิจการต่างๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ลุล่วงไปตามน้ำพระทัยตลอดไป
<<<<<<<<< อำลา.. อาลัย >>>>>>>
**จากวันวาน..ผ่านพ้น..ทศวรรษ
กระจ่างชัด..คุณงาม..ความดียิ่ง
ผู้บริหาร..สังฆมณฑล..ท่านคนจริง
ทุกทุกสิ่ง..ช่วยเหลือ..เกื้อการุณย์
**ผู้อำนวยการ..ด้านฝ่าย..การศึกษา
คุณพ่อเดชา..อาภรณ์รัตน์..สนับสนุน
ให้โรงเรียน..ในเครือ..ได้เจือจุน
จึงสำนึก..ถึงพระคุณ..เสมอมา
**คุณพ่อ.. วิชชุกรณ์.. เกตุภาพ
เราล้วนทราบ.. วิชาการ.. งานก้าวหน้า
คุณพ่อสุขุม.. กิจสงวน.. ชวนนำพา
งานจิตตา-.. ภิบาล.. ประสานใจ
**งานประกัน.. คุณภาพ..ได้มาตรฐาน
ดำเนินการ..เสริมส่ง..อย่างโปร่งใส
คุณพ่อ..ศักดิ์ชัย..ทรัพย์อัประไมย
วิสัยทัศน์..กว้างไกล..ในเขตคัน
**ทั้งสี่ท่าน..งานเด่น..เห็นประจักษ์
ท่านรู้รักษ์..รู้แนวทาง..รู้สร้างสรรค์
เดชอุดม..สมสง่า..จรรยาบรรณ
คุณอนันต์..สมชื่อ..ระบือไกล
**เพราะเราอยู่..ร่วมกัน..ผูกพันนัก
เป็นที่รัก..กูลเกื้อ..เอื้ออาศัย
ให้ชีวิต..มีค่า..รุดหน้าไป
จึงจำลา..ด้วยอาลัย..ใจอาวรณ์
**วาระใหม่..สืบสานต่อ..ไม่ท้อจิต
ตามแนวคิด..วางไว้..สุดถ่ายถอน
คุณพ่อเอกรัตน์..หอมประทุม..ประทานพร
รับหน้าที่..ทุกบทตอน..ก่อนไคลคลา
**ขอทุกท่าน..เต็มเปี่ยม..ด้วยพระพร
เอื้ออาทร..ปรีชาญาณ..งานศึกษา
ภารกิจ..ที่ได้รับ..ด้วยศรัทธา
ภูมิพลัง..แห่งปัญญา..ตราบนิรันดร์
ประพันธ์โดย ..............รุ่งกวี**
ร้อยกรอง
กราบคุณพ่อทั้ง 5 ท่าน
ด้วยความเคารพรักอย่างสูง
ลูกๆ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1 มีนาคม 2021
(บทสุนทรพจน์รังสรรค์โดย ครูกาญจนา สุวรรณธาร)
- - -
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564/2021
ณ ห้องประชุมชั้น 8
อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
(พิธีการเริ่มเวลา 11.30 น.)

<Facebook>      <ดูรูปภาพทั้งหมด>

155184006 466191451408525 6158485557028769838 n 

155195966 466193441408326 387523808006060388 n

 

สาระ - การศึกษา

โลกวิเศษ เพราะคนพิเศษ
ใคร คือ คน (ที่มีความต้องการ) พิเศษ มนุษย์รับรู้โลกผ่านผัสสะหรือประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วประทับไว้ในใจร่างกายของทารกแรกเกิดเป็นอวัยวะที่พร้อมรับสัมผัสทุกส่วน เวลาเด็กดีใจทั้งเนื้อทั้งตัวจะแสดงออกมาหมด เด็กเปิดผัสสะรับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอกเรียนรู้และหลอมรวมเป็นตัวตนของเขา เมื่อเติบโตขึ้นมนุษย์คิดก่อนแล้วค่อยลงมือทำ ต่างจากเด็กที่ลงมือทำในทันทีเพื่อเรียนรู้โลกผัสสะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ บางส่วนขาดหายไป จำเป็นต้องใช้ผัสสะด้านที่เหลือมาทดแทน ความมหัศจรรย์ของมนุษย์ คือ ความสามารถในการชดเชยผัสสะที่สูญเสียไป ทำให้ผัสสะที่เหลืออยู่ตื่นรู้มากขึ้น โลกที่พวกเขาสัมผัสจึงมีมิติต่างไปจากโลกที่พวกเรารับรู้...

สำนักอำนวยการ

29 พ.ย. 2564 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2564
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 (Zoom Video Conference) ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Zoom Video Conference โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานนำการประชุม เริ่มประชุมเวลา 10.00-12.00 น. ในที่ประชุมประธานฯ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แนวคิด ในสถานการณ์ COVID-19 ทุกคนต้องป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยการลดกิจกรรม ลดการติดต่อพบปะ งดการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางออกข้างนอกโดยไม่จำเป็น จึงทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ก็เช่นกัน โดยเฉพาะในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตภายใต้สถานการณ์...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

29 ต.ค. 2564 ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ______ บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา​ ที่ปรึกษาสำนักมาตรฐานฯ ได้ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัย และ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

291064

ป้ายงานครูพร้อม

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png7.png7.png0.png9.png8.png
วันนี้1252
เมื่อวานนี้2455
อาทิตย์นี้3707
เดือนนี้65182
รวม377098

Who Is Online

3
Online

วันอังคาร, 30 พฤศจิกายน 2564 10:19