The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja
Content

สาระ - การศึกษา

เทคนิคการปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้ลูก
เทคนิคการปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้ลูก เพราะความซื่อสัตย์... เป็นคุณค่าสำคัญที่พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีติดตัวไว้คุณพ่อ คุณแม่สามารถฝึกลูกน้อยได้ตั้งแต่ยังเล็ก โดยการเป็นแบบอย่างที่ดีซื่อสัตย์ต่อกัน ซื่อสัตย์ต่องานที่ทำ ซื่อสัตย์ต่อการดำรงชีวิต และทำให้ลูกน้อยรู้ว่าความซื่อสัตย์มีประโยชน์อย่างไร ลูกน้อยจะสามารถควบคุมตัวเองได้และการสอนที่ยึดตามหลักศีล 5 โดยยังไม่จำเป็นต้องให้ลูกท่องจำ แต่ควรปรับศีลแต่ละข้อให้ออกมาเป็นรูปธรรม คือ 1. สอนลูกน้อยให้ละเว้นจากการทำร้ายคนอื่น เช่น ไม่ตีไม่แกล้ง ไม่รังแกเพื่อนที่โรงเรียนหรือคนอื่น ๆรวมทั้งสัตว์เลี้ยง 2. สอนลูกน้อยไม่ให้ลักขโมยของของคนอื่น เช่น ของเล่น เงินค่าขนม เงินของคุณพ่อคุณแม่ (รวมทั้งของคนอื่น) หรือดินสอของเพื่อน เพื่อให้ลูกน้อยมีจิตใจที่ซื่อตรง 3. สอนลูกน้อยไม่ให้ทำร้ายหรือทำลายของที่คนอื่นรัก รวมถึงจิตใจคนอื่น เช่น ทำลายหรือแย่งชิงของเล่นหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่คนอื่นรัก 4. สอนลูกน้อยไม่ให้พูดโกหกหรือพูดถึงผู้อื่นในแง่ไม่ดีรวมทั้งสอนให้กล้ายอมรับผิดเมื่อลูกทำผิด 5. สอนให้ลูกน้อยรู้จักเลือกคบเพื่อนที่เป็นคนดีจะช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นพร้อมกลุ่มเพื่อนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีต่างๆ เป็นต้น การปลูกฝังความซื่อสัตย์โดยยึดตามหลัก ศีล 5 ในแต่ละข้อนั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถ ดัดแปลงและเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับ ธรรมชาติและความพร้อมของลูก พ่อแม่เป็นต้นแบบที่ดีเช่น หากคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อของแล้วได้รับเงินทอนเกินมาก็คืนเงินให้แม่ค้าไปพร้อมอธิบายให้ลูกฟังว่าทำไมต้องคืนรวมทั้งเป็นตัวอย่างในเรื่องอื่น ๆ...

สำนักอำนวยการ

7 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เยี่ยมเยียนโรงเรียน
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ พบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนไตรราชวิทยา และโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ เรื่องงบประมาณปี 2564 ของโรงเรียน แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ http://www.edbathai.com

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Blended Learning : ระบบการเรียนรู้ในยุค 4.0
Blended Learning : ระบบการเรียนรู้ในยุค 4.0 การเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียน กับการเรียนในระบบออนไลน์ ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานนี้หากทำอย่างถูกหลักการและถูกวิธี ก็สามารถที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทรงพลังให้กับผู้เรียนได้อย่างมากทีเดียว...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2563 (รายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา)
ด้วย สช. ได้จัดทำระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่นำเข้าข้อมูลและส่ง SAR ออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มใช้ในการจัดทำและส่งรายงาน ปีการศึกษา 2563 นี้ สช.จึงขอให้โรงเรียนเอกชนเตรียมข้อมูลสารสนเทศและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และมีความพร้อมก่อนเปิดระบบนำเข้าข้อมูล SAR ออนไลน์ ซึ่งหากระบบเปิดใช้งาน สช.จะมีหนังสือแจ้งโรงเรียนในคราวต่อไป...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อมูลเผยแพร่ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ
ข้อมูลเผยแพร่ : แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. สรุปแบบสอบถาม : การจัดระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา...

kit0

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Jit1

jit22

pak22

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Sunday13 06 64

find us on youtubeunnamed

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png8.png2.png7.png6.png
วันนี้153
เมื่อวานนี้477
อาทิตย์นี้153
เดือนนี้8446
รวม28276

Who Is Online

2
Online

วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 10:18