ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

สาระ - การศึกษา

6 กิจกรรม (เล่นกับลูก) ในช่วง Work From Home
6 กิจกรรม (เล่นกับลูก) ในช่วง Work From Home ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตจากสภาวการณ์เดิมไปสู่ความปกติใหม่ หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และมีพ่อแม่หลายท่านต้องทำงานที่บ้าน (Work From Home) ทำให้ระยะเวลาของการอยู่ร่วมกันที่บ้านระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับเด็กยาวนานขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่พ่อแม่ ผู้ปกครองจะได้ใช้เวลานี้ทำกิจกรรมร่วมกับลูก ขอแนะนำ 6 กิจกรรมดี ๆ ที่ช่วย “ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี” สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดังนี้ เรียนรู้ ธรรมชาติของเด็กวัย 3-6 ปี เด็กวัย 3 - 6 ปี เป็นช่วงสำคัญที่เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น เด็กในแต่ละช่วงวัยจึงมีความแตกต่างและต้องการการดูแล การส่งเสริมพัฒนาการที่ไม่เหมือนกัน พ่อแม่จึงต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดู และทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมที่ 1 ชวนลูกทำ (กิจวัตรประจำวัน งานบ้าน งานครัว งานสวน) กิจกรรมที่ 2 ชวนลูกสร้างสรรค์ (งานศิลปะ และงานประดิษฐ์) กิจกรรมที่ 3 ชวนลูกเต้น (ขยับเคลื่อนไหวร่างกาย)...

สำนักอำนวยการ

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การศึกษาที่แท้จริงในมุมมองพระศาสนจักร
การศึกษาที่แท้จริงในมุมมองพระศาสนจักร 1. แนวความคิดและข้อสรุปจากเอกสารของพระศาสนจักร 1) มุมมองของสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 1.1 การอบรมตามหลักพระคริสตธรรม (Gravissimus Educationis) (เอกสารของสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2) ก. ประเด็นที่ 1 พระศาสนจักรมีสิทธิที่จะช่วยมนุษย์ให้มุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ อาศัยสถาบันการศึกษาของพระศาสนจักร ข. ประเด็นที่ 2...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อมูลเผยแพร่ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ
ข้อมูลเผยแพร่ : แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. สรุปแบบสอบถาม : การจัดระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา...

kit0

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

แกลรอรี่

 

vich2

Jit1

jit22

pak22

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

book poster02 re

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

find us on youtubeunnamed

พระวาจาแห่งคุณธรรมs1 แนวตั้งok Page 16

พระวาจาแห่งคุณธรรมs2 แนวตั้งok Page 16

พระวาจาแห่งคุณธรรมs3 แนวตั้งok Page 16

ordomissae

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png2.png5.png4.png2.png
วันนี้23
เมื่อวานนี้320
อาทิตย์นี้23
เดือนนี้5724
รวม12542

Who Is Online

1
Online

วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564 05:37