The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

IMG 6742

สุขสันต์วันฉลองศาสนนาม แด่ คุณพ่อสุขุม กิจสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

- - -

     กราบเรียนคุณพ่อยอห์น บอสโก สุขุม กิจสงวนที่เคารพอย่างสูง ท่านนักบุญ ยอห์น บอสโก เกิดจากครอบครัวที่ยากจนแต่ร่ำรวยด้วยพรสวรรค์ ท่านได้รับกระแสเรียก เป็นพิเศษจากพระเจ้าให้อุทิศตัวเองตั้งแต่เป็นเด็กให้กับเยาวชน ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กยากไร้ให้ได้รับการศึกษา และมีทักษะในการประกอบอาชีพ ท่าน ได้ก่อตั้งกลุ่ม “กองหน้าร่าเริง” และคณะนักบวช “ซาเลเซียน” ด้วยวิสัยทัศน์ ในการทำงานแพร่ธรรมและช่วยเหลือเยาวชน เพื่อให้พวกเขา ได้เจริญชีวิตเยี่ยงคริสตชนที่ดี และเป็นพลเมืองซื่อตรง โดยที่ท่านเป็นครู และเพื่อนกับพวกเขา ผลของวิชาครูที่งดงามที่สุดของท่าน ผลหนึ่ง ก็คือ นักบุญ ดอมินิก ซาวีโอ เด็กอายุ 15 ปี ซึ่งเข้าใจบทเรียนของท่านได้พูดว่า “เราทุกคนที่อยู่โรงเรียนของคุณพ่อยอห์น บอสโก เราได้เรียนรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ อยู่ที่การเป็นผู้ที่มีความร่าเริงยินดีอยู่เสมอ และอยู่ที่การทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนมิให้ขาดตกบกพร่อง” สำหรับชีวิตของพระศาสนจักร ท่านเป็นธรรมฑูตที่มีความรัก ศรัทธาและซื่อสัตย์อย่างที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคนทำงานเก่ง และเป็นแบบอย่างในชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อที่รักและเคารพของพวกเรา คุณพ่อเป็นบิดาผู้ใจดี เป็นนักปกครองและนักบริหารที่เสนอแนวทาง ให้คำแนะนำ และเอาใจใส่ฝ่ายการศึกษาฯ ของพวกเราด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ในบางครั้งที่พวกเราพบความยากลำบาก และงานหนัก ในการปฏิบัติพันธกิจต่าง คุณพ่อได้ให้คำปรึกษาชี้แนะแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ตลอดจนเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำงานร่วมกันด้วยดีเสมอมา คุณพ่อได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตลอดจนสั่งสอนเพื่อให้พวกเราทุกคนเจริญชีวิตตามจิตตารมณ์ของพระเยซูคริสตเจ้า และพระแม่มารีย์ ด้วยความรัก ความถ่อมตน เสียสละ การกระจายความรัก ความร่าเริงยินดี และการรับใช้ผู้อื่นดังสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน โดยมีคุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกลูกทุกคน เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามท่านนักบุญนักบุญ ยอห์น บอสโกของคุณพ่อที่จะมาถึงในวันที่ 31 มกราคมพวกลูกทุกคนขอวิงวอนพระพรอันอุดมจากองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระนางมารีย์มารดาที่รักของพวกลูก ผ่านทางท่านนักบุญ ยอห์น บอสโกได้โปรดอำนวยพรพิเศษให้คุณพ่อมีสุขภาพกาย และพลานามัยที่แข็งแรง ตลอดจนสุขภาพใจที่มีความสดชื่นแจ่มใสที่เปี่ยมด้วยพระหรรษทานและพระปรีชาญาณ เพื่อคุณพ่อจะได้ปฏิบัติภารกิจในการประกาศข่าวดีขององค์พระคริสตเจ้าเป็นบิดาและเป็นนายชุมพาบาลที่เคารพรักของพวกลูกตลอดไป (บทสุนทรพจน์และตัวแทนกล่าว: น.ส.มาลัยพร อภิรักษ์ฤทัยกุล หัวหน้าแผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

- - -

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง

ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

27 มกราคม ค.ศ. 2021 

ขอบคุณสถานที่: วัดนักบุญหลุยส์มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (บางแค)

<Facebook>     <ดูรูปภาพทั้งหมด>

143639521 446152570079080 2015059383726000967 n

142680012 446152420079095 3723647669308776996 n

Fr CECT

GCE Youtube2

การจัดกิจกรรมแนะแนว

find us on youtubeunnamed

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png5.png0.png8.png8.png7.png8.png
วันนี้1779
เมื่อวานนี้2283
อาทิตย์นี้7423
เดือนนี้13204
รวม2508878

Who Is Online

8
Online

วันพุธ, 05 ตุลาคม 2565 19:55