The Education Department of Bangkok Archdiocese

อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เรื่อง “กิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม

และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ESD” และทบทวนการจัดทำโครงงาน

**********************

          วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางเรื่อง “กิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ESD” และทบทวนการจัดทำโครงงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม  โดยมีบาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม มีครูเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 119 คน จาก 38 โรงเรียน วิทยากรโดย อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร

15 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 115 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 2

 

เนื้อหาและกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย :

วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2566

09.00 - 10.00 น.        กิจกรรมจุดประกาย : เป้าหมายของการจัดกิจกรรม ESD

10.00 - 12.00 น.        หลักการ : ความรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม ESD

13.00 - 15.30 น.        กิจกรรม ESD : หัวข้อค้นพบความหลากหลายของพืช

16.00 - 17.00 น.        กิจกรรม ESD : หัวข้อน้ำล้างสิ่งสกปรก

18.00 - 20.00 น.        ทบทวนการจัดทำโครงงาน/และรูปแบบการจัดทำเอกสารโครงงาน 

                                 ** ถาม – ตอบ และสรุป

15 16 ก.ค15 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 515 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 315 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 615 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 715 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 1015 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 1115 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 1215 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 1315 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 1415 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 1515 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 1615 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 1715 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 1815 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 1915 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 2015 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 2115 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 2215 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 2315 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 2415 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 2515 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 2615 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 2715 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 2815 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 28 115 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 3015 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 3115 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 3215 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 3315 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 3415 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 3615 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 3515 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 3715 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 3815 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 3915 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 4015 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 4115 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 42

 

 

 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

08.30 - 10.30 น.        กิจกรรม ESD : หัวข้อการสำรวจวัสดุ

10.45 - 12.00 น.        กิจกรรม ESD : ความร้อนเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง

13.00 - 15.45 น.        การนำเข้าสู่ห้องเรียน : บูรณาการหน่วยการจัดประสบการณ์ 

                                   ** ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์

15.45 - 16.00 น.        กิจกรรม World cafe / และสรุป 

15 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 4815 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 4315 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 4415 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 4915 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 5015 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 5115 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 4515 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 4615 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 4715 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 5215 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 5315 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 5415 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 5515 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 5615 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 57

 

 

บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา

อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร และทีมวิทยากร

คณะครูผู้มาร่วมอบรม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

15 16 ก.ค. 66 บ้านวิทย์ฯ 58

<<รูปภาพทั้งหมด>>

<<Facebook>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >> https://shorturl.asia/mpJAZ

Youtube>>https://youtu.be/Y8jDPEX_K4E

 

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

Fr CECT

Poster240666

Form2556

BG 03

ปก1024

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

RM070766

EduSetha

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

5.png0.png8.png1.png7.png5.png4.png
วันนี้46
เมื่อวานนี้5829
อาทิตย์นี้14334
เดือนนี้23684
รวม5081754

Who Is Online

3
Online

วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2566 00:36